Atelier Schaalsprong fiets – van inzicht naar toepassing

 • Voorjaar 2023
 • Utrecht
 • 2 dagen
 • 1.680 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

InschrijvenDownload cursusinformatie

Algemeen

Succesvoller fietsambities realiseren met de laatste fietsinzichten voor beleid en praktijk 

Het rijk en andere wegbeheerders werken aan een schaalsprong fiets en investeren komende jaren fors. De doelstelling is om 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017 behalen.  

Steeds meer (fiets) professionals krijgen (dus) met ‘fiets’ te maken. Bijvoorbeeld bij het (her) ontwerpen van verkeerssituaties en het oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten. Maar ook het plannen van snelfietsroutes en het oplossen van drukte op fietspaden.   

Naast de groeiende beleidsaandacht voor fiets, is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld en ervaring opgedaan. Maar ook nieuwe databronnen, modellen en tools zijn beschikbaar gekomen. Nieuwe inzichten en mogelijkheden die ondersteunen bij het waarmaken van fietsambities.   

Het is voor zowel de beginnende, als de ervaren professional die met fietsbeleid, -programma of projecten aan de slag is/gaat, zaak om deze nieuwe inzichten te kennen en toe te passen.   

Voor deze professionals heeft DTV Consultants deze cursus ontwikkeld.   

In deze cursus leert u actuele inzichten op gebied van fiets gebruiken. U kunt na het volgen van deze cursus deze inzichten toepassen in uw eigen projecten, maar ook collega’s hierover informeren. Dat vergroot de effectiviteit en succes van de fietsprojecten die u de komende jaren gaat realiseren. Dit vermindert tevens de kans op faalkosten. 

Programma

Het programma is interactief en vraag een actieve inzet van de deelnemers, zowel tijdens als tussen de lessen. Tijdens de lessen maken we veel gebruik van (online) breakoutsessies. Je gaat zo actief aan de slag, maar leert ook je medecursisten beter kennen.  

Het programma wordt deels fysiek en deels online aangeboden

Dagdelen zijn van 9:30u-12:30u of van 13:30u-16:30u. 

Online aftrap (90 minuten) 

 • Kennismaking  
 • Toelichting programmaopzet
 • Inhoudelijke aftrap met een doorkijk op actuele ontwikkelingen en opgaven 

Fiets in de stad (dagdeel) 

 • Ontwikkelingen fietsgebruik (toename drukte en gebruikers op het fietspad) 
 • Actuele inzichten in ontwerp en aanpak verkeersveiligheid 
 • Toekomstige ontwikkelingen zoals het nieuwe 30 

Hoogwaardig netwerk (dagdeel) 

 • Actuele inzichten voor de ontwikkeling van snelfietsroutes en hoogwaardige netwerken 
 • Inzet data en tools 
 • ‘Bicycle oriented development’ 

Fiets en ketenmobiliteit (dagdeel) 

Beleid en praktijk met betrekking tot: 

 • Fiets in relatie tot het openbaar vervoer 
 • Fietsparkeren en -oplossingen op bestaande en ontwikkellocaties (inclusief borging in beleid) 
 • Deelfietsen en mobiliteitshubs 
 • Toename diversiteit aan fietsen / brom-snorfietsen 

Ateliersessie (dagdeel) 

Het laatste dagdeel van de cursus is opgezet als een ateliersessie, waarin je in meerdere rondes aan de slag gaat om het geleerde verder in de praktijk toe te passen. In jouw eigen praktijk en in die van je medecursisten. Docenten begeleiden en adviseren op basis van hun expertise en de lesstof uit eerdere blokken. 

Docenten

Hans Godefrooij
DTV Consultants

Hans Godefrooij

Hans is teamleider van het team Verkeersarchitectuur bij DTV Consultants en werkt aan projecten op gebied van verkeersveiligheid, ontwerp, fietsen en lopen en parkeren. Hans was projectleider van de actualisering van de Ontwerpwijzer Fietsverkeer in opdracht van CROW. Daarnaast heeft hij diverse onderzoeken voor CROW-Fietsberaad uitgevoerd, waaronder het onderzoek naar Fietspad of parallelweg, het onderzoek naar de capaciteit van fietsinfrastructuur bij verkeerslichten, praktijkonderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van fietsstraten, praktijkonderzoek naar de capaciteit van vrijliggende fietspaden en het pilotproject “wielrenners naar de rijbaan”.  Naast specialistische kennis op het gebied van het thema fiets, heeft Hans, als gecertificeerd verkeerveiligheidsauditor, brede expertise op het gebied van verkeersveiligheid en human factors. Hans deelt zijn ruime praktijkervaring met u tijdens de lessen op interactieve manier.

Joost de Kruijf
Breda University of Applied Sciences

Joost de Kruijf

Joost is onderzoeker op het gebied van fietsgedragonderzoek aan Breda University of Applied Sciences (BUAS). In zijn werk richt Joost zich op actieve vervoerswijzen en de interactie met de gebouwde omgeving met behulp van innovatieve aanpakken zoals GPS-tracking, BIG-data-analyse en Virtual Reality.

Hij studeerde verkeerskunde en stadsgeografie en is een ervaren onderzoeker en docent op het gebied van stedelijke ontwikkeling en mobiliteit, gespecialiseerd in verkeersmodellering. Hij is betrokken geweest bij vele internationale en nationale onderzoeksprojecten, gepubliceerde artikelen en congrespapers. Vervolgens staat Joost bekend om zijn nationale en internationale samenwerking met het werkveld. Als projectmanager van verschillende nationale en EU-projecten vertaalt Joost (toegepaste) wetenschappelijke kennis en praktische relevantie. Het grootste deel van zijn onderzoek concentreert zich op de relaties tussen stadsplanning en (actief) vervoer, waaronder onderwerpen als bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en vooral e-cycling. Momenteel combineert hij deze onderzoeksactiviteiten met een promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Zijn ambitie is niet alleen om nieuwe kennis te verwerven, maar ook om deze kennis te delen met de (opkomende) professionals in het veld, waardoor de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en de relevante werkterreinen wordt versterkt.

Bart Christiaens
Gemeente Rotterdam

Bart Christiaens

Bart is opgeleid als verkeerskundige en heeft meer dan 15 jaar ervaring bij verkeersadviesbureaus en verschillende Nederlandse gemeenten. Sinds 2018 is hij fietscoördinator bij de gemeente Rotterdam (afdeling mobiliteit). De laatste jaren lag de focus van zijn werk op de ontwikkeling van nieuw Rotterdams fietsbeleid, deelfietsen en de co-creatie, begeleiding en monitoring van snelfietsroutes. Sinds 2006 is hij betrokken bij programma’s zoals de fiets filevrij en verschillende veilige schoolroutes en -omgevingen. Daarnaast heeft Bart verschillende andere projecten uitgevoerd op het gebied van fietsen van beleidsplannen tot fietsparkeren. Zijn expertise varieert van mobiliteitstransitie (van autogericht naar meer openbaar vervoer en fietsgebruik), fiets VRI-innovaties, fietsen & data en onderwerpen gerelateerd aan de sociale kant van fietsen. In al zijn projecten werkt Bart nauw samen met relevante partners, zoals scholen, politie, woningcoöperaties, maar ook met stakeholders zoals bewoners, kinderen en belangenorganisaties.

Lesdata en locatie

De cursus is deels online en fysiek.
Lesdata: voorjaar 2023. 

 

Voor wie?

De cursus is geschikt voor professionals die zich bezig (gaan) houden met fietsprojecten en/of -beleid, bijvoorbeeld in de volgende functies:  

 • Beleidsmedewerker/-adviseur verkeer en vervoer 
 • Beleidsmedewerker/-adviseur fiets 
 • Projectleider fiets 
 • Adviseur 

Kosten

Lesgeld: € 1.680,- exclusief BTW. 

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Reviews

| ProRail

Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, maar ik kan deze cursus meer dan aanraden. Zeer veel kennis bij elkaar gebracht en ook de groepssamenstelling was hier zeker ook aanvullend in. Als tip, probeer een buitendagje in te plannen, het soms in de praktijk laten zien van onderwerpen kan bij cursisten best een goede aanvulling zijn.

InschrijvenDownload cursusinformatie

Advies en informatie

Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator