Schaalsprong fiets

 • Voorjaar 2021
 • Utrecht
 • 2 dagen
 • 1.460 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

InschrijvenDownload cursusinformatie

Algemeen

Succesvoller fietsambities realiseren met de laatste fietsinzichten voor beleid en praktijk

Met de Nationale Agenda Fiets en de Schaalsprong Fiets krijgt fiets de komende jaren een flinke impuls. Dat is nodig om de doelstelling van 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017 te behalenHet rijk en andere wegbeheerders investeren fors 

Steeds meer (fiets) professionals krijgen (dus) met ‘fiets’ te maken. Bijvoorbeeld bij het (her)ontwerpen van verkeerssituaties en het oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten. Maar ook het plannen van snelfietsroutes en het oplossen van drukte op fietspaden.  

Naast de groeiende beleidsaandacht voor fiets, is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld en ervaring opgedaan. Maar ook nieuwe databronnen, modellen en tools zijn beschikbaar gekomen. Nieuwe inzichten en mogelijkheden die ondersteunen bij het waarmaken van fietsambities.  

Het is voor zowel de beginnende, als de ervaren professional die met fietsbeleid, -programma of projecten aan de slag is/gaat, zaak om deze nieuwe inzichten te kennen en toe te passen.  

Voor deze professionals heeft DTV Consultants de 2-daagse cursus fiets ontwikkeld.  

In deze cursus ontwikkelt u actuele inzichten op gebied van fietsU kunt na het volgen van deze cursus deze inzichten toepassen in uw eigen projecten, maar ook collegahierover informerenDat vergroot de effectiviteit en succes van de fietsprojecten die de komende jaren gaat realiserenDit vermindert tevens de kans op faalkosten. 

Programma

Het programma is interactief en vraag een actieve inzet van de deelnemers. 

Dagdeel 1: Actuele ontwikkelingen  

 • Trends en ontwikkelingen;
 • Beleidsambities en -opgaven;
 • Grijze wegen;
 • Plaats op de weg – het nieuwe 30;
 • Verkeersveiligheid.

Dagdeel 2: Nieuwe praktische inzichten  

 • Fietsstraten;
 • Snorfiets op de rijbaan;
 • Ontwerp en verkeersveiligheid.

Dagdeel 3: Fietsdata en planningstools  

 • Overzicht databronnen;
 • Tools verwerking en modellering;
 • Toepassingsbereik;
 • Gebruikvoor netwerkplanning en snelfietsroutes. 

Dagdeel 4: Beleidspraktijk  

 • Gemeentelijk beleid;
 • Deelfiets in de stad;
 • Snelfietsroutes;
 • Fiets en ongevalscijfers.

Docenten

Hans Godefrooij
DTV Consultants

Hans Godefrooij

Hans is teamleider van het team Verkeersarchitectuur bij DTV Consultants en werkt aan projecten op gebied van verkeersveiligheid, ontwerp, fietsen en lopen en parkeren. Hans was projectleider van de actualisering van de Ontwerpwijzer Fietsverkeer in opdracht van CROW. Daarnaast heeft hij diverse onderzoeken voor CROW-Fietsberaad uitgevoerd, waaronder het onderzoek naar Fietspad of parallelweg, het onderzoek naar de capaciteit van fietsinfrastructuur bij verkeerslichten, praktijkonderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van fietsstraten, praktijkonderzoek naar de capaciteit van vrijliggende fietspaden en het pilotproject “wielrenners naar de rijbaan”.  Naast specialistische kennis op het gebied van het thema fiets, heeft Hans, als gecertificeerd verkeerveiligheidsauditor, brede expertise op het gebied van verkeersveiligheid en human factors. Hans deelt zijn ruime praktijkervaring met u tijdens de lessen op interactieve manier.

Joost de Kruijf
Breda University of Applied Sciences

Joost de Kruijf

Joost is onderzoeker op het gebied van fietsgedragonderzoek aan Breda University of Applied Sciences (BUAS). In zijn werk richt Joost zich op actieve vervoerswijzen en de interactie met de gebouwde omgeving met behulp van innovatieve aanpakken zoals GPS-tracking, BIG-data-analyse en Virtual Reality.

Hij studeerde verkeerskunde en stadsgeografie en is een ervaren onderzoeker en docent op het gebied van stedelijke ontwikkeling en mobiliteit, gespecialiseerd in verkeersmodellering. Hij is betrokken geweest bij vele internationale en nationale onderzoeksprojecten, gepubliceerde artikelen en congrespapers. Vervolgens staat Joost bekend om zijn nationale en internationale samenwerking met het werkveld. Als projectmanager van verschillende nationale en EU-projecten vertaalt Joost (toegepaste) wetenschappelijke kennis en praktische relevantie. Het grootste deel van zijn onderzoek concentreert zich op de relaties tussen stadsplanning en (actief) vervoer, waaronder onderwerpen als bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en vooral e-cycling. Momenteel combineert hij deze onderzoeksactiviteiten met een promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Zijn ambitie is niet alleen om nieuwe kennis te verwerven, maar ook om deze kennis te delen met de (opkomende) professionals in het veld, waardoor de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en de relevante werkterreinen wordt versterkt.

Bart Christiaens
Gemeente Rotterdam

Bart Christiaens

Bart is opgeleid als verkeerskundige en heeft meer dan 15 jaar ervaring bij verkeersadviesbureaus en verschillende Nederlandse gemeenten. Sinds 2018 is hij fietscoördinator bij de gemeente Rotterdam (afdeling mobiliteit). De laatste jaren lag de focus van zijn werk op de ontwikkeling van nieuw Rotterdams fietsbeleid, deelfietsen en de co-creatie, begeleiding en monitoring van snelfietsroutes. Sinds 2006 is hij betrokken bij programma’s zoals de fietsvrije file en verschillende veilige schoolroutes en -omgevingen. Daarnaast heeft Bart verschillende andere projecten uitgevoerd op het gebied van fietsen van beleidsplannen tot fietsparkeren. Zijn expertise varieert van mobiliteitstransitie (van autogericht naar meer openbaar vervoer en fietsgebruik), fiets VRI-innovaties, fietsen & data en onderwerpen gerelateerd aan de sociale kant van fietsen. In al zijn projecten werkt Bart nauw samen met relevante partners, zoals scholen, politie, woningcoöperaties, maar ook met stakeholders zoals bewoners, kinderen en belangenorganisaties.

Lesdata en locatie

Lesdata (2 dagen): voorjaar 2021

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De cursus is geschikt voor professionals die zich bezig houden met fietsprojecten en/of -beleid, bijvoorbeeld in de volgende functies: 

 • Beleidsmedewerker/-adviseur verkeer en vervoer;
 • Beleidsmedewerker/-adviseur fiets;
 • Projectleider fiets;
 • Adviseur.

Kosten

Lesgeld: € 1.460 exclusief BTW. 

(digitaal) Lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

InschrijvenDownload cursusinformatie

Advies en informatie

Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building