Certificeringstraject Verkeersveiligheidsauditor rijkswegennet

Algemeen

Bent u de expert op gebied van verkeersveiligheid en (rijks)wegenontwerp die Rijkswaterstaat (RWS) zoekt? En wilt u gecertificeerd worden om verkeersveiligheidaudits uit te mogen voeren op het rijkswegennet?

Om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal slachtoffers op de weg terug te dringen, laat RWS de ontwerpen van nieuwe of reconstructies van bestaande (rijks)wegen systematisch beoordelen op verkeersveiligheidsaspecten. Zij sluit zich hierbij aan bij de Europese Richtlijnen op dit gebied. Om deze verkeersveiligheidsaudits te mogen uitvoeren voor het rijkswegennet, moeten de auditoren in bezit zijn van een door RWS erkend certificaat.

Het certificeringstraject
Aangezien de vereiste ervaring en competenties van de betreffende verkeersveiligheidsauditor niet door een (korte) cursus kunnen worden verworven, vindt een zorgvuldige selectie van kandidaten plaats. Geïnteresseerde kandidaten moeten hiervoor een portfolio met bewijsstukken  samenstellen en hebben daarna een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt het porfolio van de kandidaat besproken en krijgt de kandidaat een casus voorgelegd. Op basis van het portfolio en het gesprek wordt beoordeeld of de kandidaat over de kwalificaties beschikt om verkeersveiligheidsaudits te kunnen uitvoeren. De kandidaat wordt vervolgens uitgenodigd voor een meerdaagse training. Tijdens de training wordt het kader en proces rondom audits toegelicht en geoefend met concrete casuïstiek. De beleving van de weggebruiker speelt hierin een centrale rol. Afsluitend legt de kandidaat een examen af.

Wat levert het op?
Alleen gecertificeerde verkeersveiligheidsauditoren voor het rijkswegennet mogen audits op rijkswegen verrichten. Ontwerpers, aannemers of Rijkswaterstaat schakelen een duo van gecertificeerde auditors in om de werkzaamheden uit te voeren.

Docenten

Meerdere medewerkers van Rijkswaterstaat vervullen een rol als docent binnen het certificeringstraject. Deze medewerkers zijn expert op gebied van verkeersveiligheid, wegontwerp of Human Factors. Een aantal van hen zijn tevens lid van het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KoVa).

Lesdata en locatie

Intake-assessments: n.n.t.b.

Trainingsdagen: n.n.t.b.

Examen: n.n.t.b.

Leslocatie: Utrecht en/of Breda

Voor wie?

Het certificeringstraject is uitsluitend geschikt voor kandidaten die vooraf kunnen aantonen over een aantal competenties te beschikken op gebied van wegontwerp, verkeersveiligheid en gedrag van de weggebruiker. Het herkennen en inschatten van de ernst van verkeersveiligheidsknelpunten staat hierbij centraal.

Geïnteresseerd?
Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd om een uitgebreide c.v. toe te sturen. Er is hiervoor een format ontwikkeld en op te vragen bij DTV Consultants. Op basis van het c.v. maakt DTV Consultants samen met het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits een eerste inschatting over de kansen van een kandidaat om door het intakeassessment te komen. U kunt vervolgens op basis van deze inschatting besluiten u al dan niet aan te melden voor het traject.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein van de Nadort van DTV Consultants via (076) 513 66 00 of via m.v.d.nadort@dtvconsultants.nl. Zij kan u bijvoorbeeld de beoordelingscriteria toelichten en begeleiden bij het samenstellen van uw portfolio. .

Aandachtspunt
Vanwege de zorgvuldige selectie van kandidaten is het de verwachting dat traject slechts beperkt en met langere tussenpozen wordt aangeboden. We verzoeken u daarom om tijdig uw interesse in het traject kenbaar te maken. Op die manier kunnen wij u op de hoogte houden.

Kosten

Lesgeld: nog niet bekend

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Marjolein van de Nadort

Marjolein van de Nadort

Adviseur Capacity Building