Certificeringstraject Verkeersveiligheidsauditor

InschrijvenDownload cursusinformatie

Algemeen

Om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal slachtoffers op de weg terug te dringen, laat Rijkswaterstaat de ontwerpen van nieuwe of reconstructies van bestaande (rijks)wegen systematisch beoordelen op verkeersveiligheidsaspecten. Zij sluit zich hierbij aan bij de Europese Richtlijnen op dit gebied. Om deze verkeersveiligheidsaudits te mogen uitvoeren voor het rijkswegennet, moeten de auditoren in bezit zijn van een door RWS erkend certificaat. Deze behaalt u door het certificeringstraject succesvol af te ronden.

Het certificeringstraject

De vereiste ervaring en competenties van een verkeersveiligheidsauditor zijn niet door een (korte) cursus te verwerven. Daarom is er een zorgvuldige selectie van kandidaten. Heeft u interesse? Dan moet u een portfolio met bewijsstukken samenstellen. Hierna volgt een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken we het portfolio en krijgt u een casus voorgelegd. Op basis van het portfolio en het gesprek wordt beoordeeld of u over de kwalificaties beschikt om verkeersveiligheidsaudits te kunnen uitvoeren. Bij een positieve beoordeling wordt u vervolgens uitgenodigd voor een meerdaagse training. Tijdens de training krijgt u een toelichting op het kader en proces rondom audits en oefent u met concrete casuïstiek. De beleving van de weggebruiker speelt hierin een centrale rol. U sluit de training af met een examen.

Wat levert het op?
Alleen gecertificeerde verkeersveiligheidsauditoren voor het rijkswegennet mogen audits op rijkswegen verrichten. Ontwerpers, aannemers of Rijkswaterstaat schakelen een duo van gecertificeerde auditors in om de werkzaamheden uit te voeren.

Docenten

Meerdere medewerkers van Rijkswaterstaat en adviesbureaus zijn docent binnen het certificeringstraject. Deze medewerkers zijn expert op gebied van verkeersveiligheid, wegontwerp of Human Factors. Een aantal van hen zijn tevens lid van het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KoVa).

Lesdata en locatie

De opleiding wordt gepland op verzoek van en in overleg met het Kwaliteitsorgaan voor de Verkeersveiligheidsaudit (KoVa). Jaarlijks wordt door hen bekeken of er behoefte is aan het opleiden van meer auditoren. Als er geen data gepland staan, wordt er dit jaar geen opleiding aangeboden.

Voor wie?

Het certificeringstraject is uitsluitend geschikt voor kandidaten die vooraf kunnen aantonen over een aantal competenties te beschikken op gebied van wegontwerp, verkeersveiligheid en gedrag van de weggebruiker. Het herkennen en inschatten van de ernst van verkeersveiligheidsknelpunten staat hierbij centraal.

Wij vragen u vooraf een uitgebreid cv toe te sturen. Download hiervoor de set cursusinformatie. Op basis van het cv maakt DTV Consultants samen met het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits een eerste inschatting over uw kansen om door het intakeassessment te komen. U kunt vervolgens op basis van deze inschatting besluiten u al dan niet aan te melden voor het traject.

Beperkt beschikbaar

Vanwege de zorgvuldige selectie van kandidaten is het de verwachting dat traject slechts beperkt en met langere tussenpozen wordt aangeboden. We verzoeken u daarom om tijdig uw interesse in het traject kenbaar te maken.

Persoonlijk advies

Neem contact op met Marjolein van de Nadort van DTV Consultants. Zij kan u de beoordelingscriteria toelichten en begeleiden bij het samenstellen van uw portfolio.

Kosten

Lesgeld: Zodra de opleiding wordt gepland, wordt de opleidingsprijs vastgesteld.

InschrijvenDownload cursusinformatie

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Marjolein van de Nadort

Marjolein van de Nadort

Adviseur Capacity Building