Basiscursus Parkeren

  • Najaar 2019
  • Utrecht
  • 2 dagen
  • 1.400 (exclusief BTW)
  • Bewijs van deelname

Algemeen

Het aantal personenauto’s in Nederland blijft maar groeien. Op 1 januari 2019 waren er 8,5 miljoen personenauto’s, dat is 1,9 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal personenauto’s in handen van bedrijven steeg het afgelopen jaar met 4,4 procent. Geen wonder dat het een hele opgave is om aan al deze auto’s ruimte te bieden. Efficiënt en effectief parkeerbeleid bestaat uit een uitgekiende mix van maatregelen om zoveel mogelijk aan de wensen van de verschillende doelgroepen tegemoet te komen zonder dat dit leidt tot grote overlast voor de omgeving.

In deze cursus krijgt u onder andere antwoord op de volgende vragen:

· Hoe onderzoek ik de behoefte aan parkeergelegenheid van welke doelgroepen?
· Welke mix van parkeermaatregelen heeft het gewenste effect?
· Welke bouwstenen kan ik gebruiken voor het opzetten van een effectief parkeerbeleid?
· Waar moet ik rekening houden bij fietsparkeren?

Leerdoelen

In deze cursus krijgt u in een notendop de bouwstenen aangereikt voor parkeeronderzoek, effectief parkeerbeleid en parkeermaatregelen. U kunt na het volgen van deze cursus deze bouwstenen gebruiken in uw eigen projecten, maar ook collega’s hierover informeren.

Programma

Parkeeronderzoek

· Verschillende typen parkeeronderzoek (parkeerdruk-, parkeerduur- en parkeermotiefmeting, onderzoek betalingsbereidheid)
· Parkeernormen, parkeerkencijfers
· De parkeerbalans
· Opdracht parkeerbalans

Parkeerbeleid

· Doelgroepen en belanghebbenden bij parkeren
· Voor- en nadelen van reguleringsvormen
· Bouwstenen van parkeerbeleid

Organiseren van parkeren

· Verschillende organisatievormen met hun kenmerken, voor- en nadelen

Fietsparkeren

· Kenmerken, locatie, kwaliteit
· Gratis of bewaakt?
· Organisatie van fietsparkeren
· Regelen en regelgeving
· Stalling van bijzondere fietsen

 

Docenten

Lesdata en locatie

Deze 2-daagse cursus wordt gegeven in oktober/november in Utrecht. De cursusdata worden binnenkort bekend gemaakt.

Voor wie?

De cursus is geschikt voor professionals die zich bezig houden met parkeerbeleid en fietsparkeren, bijvoorbeeld in de volgende functies:

· Beleidsmedewerker/-adviseur verkeer en vervoer
· Beleidsmedewerker/-adviseur parkeren
· Adviseur
· Verkeersplanoloog
· Et cetera

Kosten

€ 1.400,- per deelnemer, exclusief BTW

Advies en informatie

Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building