Basiscursus Verkeersveiligheid

 • 03-11-2020
 • Utrecht
 • 2 dagen
 • 1.440 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

InschrijvenDownload cursusinformatie

Algemeen

Burgers en politici denken vaak dat er kant en klare oplossingen bestaan voor verkeersveiligheidsproblemen. Daarbij wordt dikwijls voorbij gegaan aan een goede probleemanalyse:

 • Wat is nu echt het probleem dat moet worden opgelost?
 • Hoe moet ik het probleem plaatsen binnen Duurzaam Veilig?
 • Welke oplossingen zijn effectief en duurzaam?

In de basiscursus verkeersveiligheid krijgt u de handvatten om hiermee aan de slag te gaan. En dat is hard nodig. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 zegt hierover: “In een dichtbevolkt land als Nederland is het een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. De situatie is de laatste jaren verslechterd; het aantal ernstig verkeersgewonden blijft stijgen en ook het aantal verkeersdoden neemt weer toe”

Deze cursus is onderdeel van de cursus Aanpak Verkeersveiligheidsknelpunten.

Programma

Veiligheidsbeleid

 • Objectieve en subjectieve verkeersveiligheid;
 • Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (o.a. risico gestuurde benadering);
 • Principes Duurzaam Veilig;
 • Wegcategorisering;
 • Basiskenmerken wegontwerp;
 • Oefening beoordelen ontwerpfoto’s op categorisering en correctheid basiskenmerken.

Ongevalsregistratie en analysemethoden verkeersveiligheid

 • Ongevalsstatistieken;
 • Inhoudelijke aandachtspunten ongevalsanalyse;
 • Achterhalen van het echte probleem;
 • Praktische handvatten;
 • Oefening case.

Verkeersveiligheidsschouw

 • Praktische handvatten;
 • Buiten aan de slag;
 • Reflectie.

Verkeersveiligheidsmaatregelen

 • Aandachtspunten bij toepassing van verkeersveiligheidsmaatregelen;
 • Lapwerk versus structurele oplossingen;
 • Voordelen, nadelen en valkuilen van maatregelen;
 • Onderbouwing keuze van maatregelen;
 • Oefening: analyse en maatregelen (eigen cases deelnemers).

Deze cursus is onderdeel van de cursus Aanpak Verkeersveiligheidsknelpunten.

Docenten

Paul van den Bosch
DTV Consultants

Paul van den Bosch

Paul van den Bosch werkt sinds 2005 bij DTV Consultants als Consultant, in 2019 is hij toegetreden tot de directie. Zijn specialiteiten zijn Verkeersveiligheid, Fietsverkeer en Mobiliteit. Hij is ook een deskundig Verkeersveiligheidsauditor.

Lesdata en locatie

Deze cursus omvat twee halve en een hele lesdag(en) en is onderdeel van de cursus Aanpak Verkeersveiligheidsknelpunten.

Lesdata (2.5 dagen:
27 oktober en 17 november ( 13.30 – 16.30 uur en 24 november (09.30 – 16.30 uur)

Leslocatie: Utrecht

 

Voor wie?

Mensen die werken bij gemeenten en waterschappen die zich bezig (gaan) houden met verkeersveiligheidsvraagstukken en die de basis voor de aanpak van deze vraagstukken onder de knie willen krijgen.

Kosten

Lesgeld: € 1.440,- exclusief BTW

 

InschrijvenDownload cursusinformatie

Advies en informatie

Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building