BABW voor wegbeheerders

 • Voorjaar 2020
 • Utrecht
 • 3 dagen
 • 1.880 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

Algemeen

Hoe werkt het BABW? Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is omvangrijk en kan tot verschillende interpretaties leiden. In deze cursus behandelen we uitgebreid alle onderdelen van het BABW en de daaraan gekoppelde Uitvoeringsvoorschriften. Tijdens de cursus werken we veel met praktijkvoorbeelden en casussen.

De cursus wordt afgesloten met een dag waarin uw eigen praktijkvoorbeelden leidend zijn.

Specifiek leert u:

 • De relatie tussen het BABW, de Wegenverkeerswet, het RVV, de Algemene Wetbestuursrecht en het APV.
 • Vast te stellen of u een verkeersmaatregel juridisch mag nemen en of deze te handhaven is.
 • De wettelijke voorschriften en bepalingen rondom het nemen van verkeersbesluiten.
 • Inzicht krijgen in het BABW en de Uitvoeringsvoorschriften.

Programma

Dag 1

Kader van de wetgeving schetsen

 • De plaatsing van het BABW binnen de landelijke wetgeving (AWB, WVW, RVV, BABW en APV)
 • Verkeer- en vervoersbeleid en categoriseringsplan
 • De voor het BABW relevante artikelen uit de WVW, het RVV en de AWB
 • Doelstellingen, inhoud en opbouw
 • Consequenties voor wegbeheerders met betrekking tot gewijzigde of nieuwe verkeersregels
 • Ontheffingen
 • Strafrechtelijke en administratief rechtelijke handhaving

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

 • Schadevergoedingen algemeen
 • Bestuursrechtelijke schadevergoeding voor rechtmatig handelen: nadeelcompensatie
 • Privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen: de risicoaansprakelijkheid van art. 6:174 BW

Inhoud en werking van het BABW (Verkeersbesluiten)

 • Procedurele en inhoudelijke eisen
 • Het vragen van advies aan partners
 • Publicatie en inwerkingtreding
 • Rechtsbescherming, bezwaar en beroep
 • Verkeersbesluiten bij tijdelijke maatregelen
 • Vervallen regelingen en overgangsregeling

Dag 2

Inhoud en werking van het BABW (Fysieke maatregelen)

 • Maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid
 • Effectiviteit van verschillende maatregelen
 • Rechtsbeschermingsaspecten (art. 17 BABW)

Belangrijkste parkeerregels voor wegbeheerders

 • RVV regels ten aanzien van parkeren
 • Parkeerregels in verordeningen

Uitvoeringsvoorschriften BABW

 • Toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeerstekens op borden, onderborden en op het wegdek
 • Voorschriften voor afzonderlijke borden
 • Bebording en markering parkeervoorzieningen
 • Uitvoeringsvoorschriften en Duurzaam Veilig

Sanering verkeerstekens

 • Verkeerstekens vastgesteld voor 1 november 1991
 • Verkeersborden in een nieuw jasje

Dag 3

Praktijkvoorbeelden

Deze dag staat in het teken van praktijkvoorbeelden. Aan de hand van (eigen) casuïstiek (bordenplannen, foto’s en situaties) wordt de theorie toegepast.

Tijdens de cursus zal ook steeds een verwijzing worden gemaakt naar het vinden van de regelgeving (eventueel op het internet) en het zakboekje RVV 1990/BABW.

Docenten

Harry Dillerop

Harry Dillerop

Harry Dillerop heeft 40 jaar bij de politie gewerkt, waarvan bijna de helft als chef van een regionale verkeersafdeling. De laatste 11 jaar was hij o.a. verantwoordelijke voor de verkeersadvisering door de politie in het kader van het BABW.

Vanuit een parttime onderwijsfunctie op het gebied van de Verkeerswetgeving bij de Politieverkeersacademie, is hij al ruim 10 jaar als gastdocent werkzaam bij DTV Consultants.

Harry probeert in de cursus BABW de studenten de fijne kneepjes van, de wetgeving rond, het nemen van een Verkeersbesluit bij te brengen. Tevens is hij onze docent voor de cursus Verkeersbesluiten maken.

Arie Vijfhuizen
Provincie Utrecht

Arie Vijfhuizen

Als allround senior verkeerskundig (en civiel) ingenieur heeft Arie Vijfhuizen ruim 20 jaar werkervaring met ontwerp- en inpassingsprojecten voor wegen binnen en buiten de bebouwde kom. Hieronder vallen autosnelwegen, provinciale en gemeentelijke wegen, evenals schoolomgevingen. Daarnaast heeft hij voor CROW gewerkt aan diverse publicaties. Sinds april 2018 werkt Arie als senior projectmanager/projectleider/beleidsadviseur bij de Provincie Utrecht. Zijn werkzaamheden zijn het trekken van (grote) projecten en is hij accountmanager van twee provinciale wegen. Meest aansprekende project is het programma Toekomstvisie N201, de weg die van Zandvoort naar Hilversum loopt en waarvan 16 km door de provincie Utrecht.

 

Hiervoor werkte Arie circa 10 jaar bij het adviesbureau Royal HaskoningDHV, waar hij vooral bezig was met projecten in zowel binnen- als buitenland op het gebied van ontwerp, verkeersveiligheid, fiets, parkeren en ruimtelijke inpassing.

Lesdata en locatie

Lesdata (3 dagen):  voorjaar 2020

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Leslocatie: Utrecht

 

Voor wie?

De cursus is geschikt voor wegbeheerders die betrokken zijn bij het nemen verkeersmaatregelen en verkeerbesluiten. De cursus is ook interessant voor medewerkers van adviesbureaus, die gemeenten in hun taak als wegbeheerder adviseren. Voor mbo’ers met enige jaren ervaring is het  goed te volgen.

Kosten

Lesgeld:  € 1.880,- exclusief BTW.

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Reviews

| Gemeente Bunnik

Veel praktijkvoorbeelden.

| Gemeente West Betuwe

Docenten zijn echte vakspecialisten.

Advies en informatie

Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building