Aanpak verkeersveiligheids- knelpunten

 • 17-09-2024
 • Utrecht
 • 3 dagen
 • 2.195 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

InschrijvenDownload cursusinformatie

Algemeen

Hoewel Nederland één van de meest verkeersveilige landen ter wereld is, blijft het verder verbeteren van de verkeersveiligheid een belangrijk speerpunt voor overheden. Met deze cursus krijgt u handvatten om uw verkeersveiligheidsknelpunten te beoordelen en aan te pakken. Ook leert u gespreksvaardigheden die onmisbaar zijn als u regelmatig contact heeft met inwoners en andere stakeholders. U wilt immers dat iedereen de wel of niet geboden oplossing acceptabel vindt.

Specifiek leert u:

 • hoe om te gaan met en te reageren op klachten en zorgen van stakeholders over verkeersveiligheid;
 • het verkeersveiligheidsprobleem te plaatsen in het grotere kader van Duurzaam Veilig;
 • verkeersveiligheidsknelpunten stapsgewijs te analyseren en te komen tot een onderbouwde afweging van effectieve maatregelen.

Programma

In gesprek met inwoners en andere stakeholders

 • Achterhalen van de vraag achter de vraag door: luisteren, samenvatten en doorvragen.
 • Erkennen en uitleiden van (achterliggende) emoties.
 • Afstemmen van het antwoord/advies.

Analyse van verkeersveiligheidsknelpunten

 • Plaatsing van het probleem in het kader van Duurzaam Veilig (wegcategorisering, de vijf basisprincipes van Duurzaam Veilig, basiskenmerken wegontwerp).
 • Analyse van verkeersveiligheidsknelpunten met aandacht voor:
  • het achterhalen van het echte probleem/knelpunt;
  • analyse aan de hand van objectieve en subjectieve verkeersveiligheidsdata (onder andere meldingen OR, prikkers op de kaart, tellingen, snelheidsmetingen, ongevallendata);
  • uitvoering van een verkeersveiligheidsschouw.

Komen tot een onderbouwde oplossing

 • Stappenplan voor de aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten, zodat je structuur aanbrengt in je analyse en advies
 • Handvatten voor afwegen en onderbouwen van verkeersveiligheidsmaatregelen
 • Cases van de deelnemers

Docenten

Pleun Smits

Pleun Smits

Pleun is een ervaren adviseur op het gebied van ontwerp, fietsverkeer en verkeersveiligheid. Hij heeft veel ervaring in het adviseren binnen (integrale) ontwerprojectteams en daarnaast ook ervaring in beleidsmatige verkeersadvisering, waaronder het ontwikkelen van een risicogestuurde aanpak voor gemeenten. Pleun is tevens gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

De passie van Natalie Veenkamp is mensen en organisaties helpen ontwikkelen. Altijd gericht op een oplossing op maat die samen met de klant wordt ontworpen en die gericht is op direct resultaat in het werk. Daarnaast is Natalie gespecialiseerd in procesbegeleiding, waarbij ook dan mensen centraal staan.

Lesdata en locatie

Lesdata (3 dagen): 17 en 24 september en 1 oktober 2024

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Utrecht

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor professionals met verkeerskundige ervaring die bijvoorbeeld werken voor (gemeentelijke) overheden, waterschappen of provincies. Heeft u te maken met klachten en verzoeken op het gebied van verkeersveiligheid en/of bent u verantwoordelijk voor het oplossen van verkeersveilgheidsknelpunten? Dan behoort u tot de doelgroep.

De cursus is NIET gericht op beleidsmedewerkers die strategisch bezig zijn met bijvoorbeeld het opzetten van de risico gestuurde aanpak verkeersveiligheid of het invoeren van ‘het nieuwe 30’.

Kosten

Lesgeld: € 2.195,- exclusief BTW

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Reviews

| Gemeente Hoorn

In deze cursus krijg je de vaardigheden aangeleerd om verkeerssituaties te beoordelen en onderzoeken op hoofdlijnen. Je leert ook hoe je effectief kunt communiceren met bezorgde bewoners en/of raadsleden over verkeersveiligheid. Er is voldoende gelegenheid om te praten over specifieke locaties in jouw eigen gemeente waar verkeersproblemen spelen. Hierdoor kun je dilemma's bespreken en leren hoe je hier het beste mee kunt omgaan.

| Gemeente Neder-Betuwe

Erg prettige praktijkgerichte cursus! Veel voorbeelden en cases die je zelf in mag brengen.

| Gemeente Gennep

Informatieverstrekking vóór en begeleiding tijdens cursus is top geregeld door DTV.

| SED Organisatie

Cursussen en opleidingen vallen en/of staan met degene die de cursus/opleiding verzorgen. Dat was voor beide docenten prima voor elkaar!

InschrijvenDownload cursusinformatie

Advies en informatie

Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building