Aanpak verkeersveiligheids- knelpunten

 • Najaar 2020
 • Utrecht
 • 3 dagen
 • 1.880 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

Algemeen

Hoewel Nederland een van de meest verkeersveilige landen ter wereld is, blijft het verder verbeteren van de verkeersveiligheid een belangrijk speerpunt voor overheden. Met deze cursus verwerft u de vaardigheden om zelf te kunnen beoordelen in hoeverre een bepaalde verkeerssituatie onveilig is.

Specifiek leert u:

 • Hoe u het knelpunt kunt plaatsen in het grotere kader van Duurzaam Veilig.
 • Wat achterliggende zorgen van burgers zijn.
 • Welke problemen er zijn.
 • Welke oplossingen (infrastructureel en niet-infrastructureel) effectief én duurzaam zijn.

Programma

Het programma bestaat uit drie dagen, waarin theorie en praktijk elkaar voortdurend afwisselen. U oefent met allerlei opdrachten en casussen, bij voorkeur uit uw eigen werksituatie. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan het bepalen van mogelijke oplossingsrichtingen mede op basis van bestaande CROW-richtlijnen.

In gesprek met de burger

Een ambtenaar die regelmatig contact heeft met burgers, dient een aantal belangrijke gespreksvaardigheden te beheersen.

 • Samenvatten van de kernvraag
 • Erkennen van de achterliggende vraag of emotie
 • Afstemmen van het antwoord of het advies

Verkeersveiligheidsknelpunten in beeld

 • Achterhalen van het echte probleem
 • Plaatsing van het probleem in het kader van Duurzaam Veilig
 • Uitvoering verkeersveiligheidsschouw

Aanpak verkeersveiligheid stap voor stap

 • Handvatten voor een stappenplan
 • Richtlijnen
 • Oplossingsmogelijkheden (infrastructuur en gedrag)

Docenten

Paul van den Bosch
DTV Consultants

Paul van den Bosch

Paul van den Bosch is sinds 2005 werkzaam bij DTV Consultants als Consultant. Zijn specialiteiten zijn Verkeersveiligheid, Fietsverkeer en Mobiliteit. Hij is ook een deskundig Verkeersveiligheidsauditor.

Natalie Veenkamp
DTV Consultants

Natalie Veenkamp

De passie van Natalie Veenkamp is het leren en ontwikkelen van mensen en organisaties. Altijd gericht op een oplossing op maat die samen met de klant wordt ontworpen en die gericht is op direct resultaat in het werk. Daarnaast gespecialiseerd in procesbegeleiding, waarbij ook dan mensen centraal staan. Graag neem ik mensen mee door een participatieproces of ander ontwikkelingsproces zodanig dat er draagvlak, wederzijds begrip en vertrouwen ontstaat.

Lesdata en locatie

Lesdata (3 dagen): najaar 2020

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Leslocatie: Utrecht

Voor wie?

De cursus is geschikt voor mensen met verkeerskundige ervaring die werken voor (gemeentelijke) overheden en waterschappen. Heb je te maken met klachten en verzoeken op het gebied van verkeersveiligheid of ben je verantwoordelijke voor het oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten? Dan behoor jij tot de doelgroep.

Kosten

Lesgeld: € 1.880,- exclusief BTW

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Reviews

| Gemeente Gennep

Informatieverstrekking vóór en begeleiding tijdens cursus is top geregeld door DTV.

| SED Organisatie

Cursussen en opleidingen vallen en/of staan met degene die de cursus/opleiding verzorgen. Dat was voor beide docenten prima voor elkaar!

Advies en informatie

Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building