Aanpak verkeersveiligheids- knelpunten

 • 07-03-2023
 • Utrecht
 • 3 dagen
 • 2.195 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

InschrijvenDownload cursusinformatie

Algemeen

Hoewel Nederland een van de meest verkeersveilige landen ter wereld is, blijft het verder verbeteren van de verkeersveiligheid een belangrijk speerpunt voor overheden. Met deze cursus verwerft u de vaardigheden om zelf te kunnen beoordelen in hoeverre een bepaalde verkeerssituatie onveilig is.

Specifiek leert u:

 • hoe u het knelpunt kunt plaatsen in het grotere kader van Duurzaam Veilig;
 • wat achterliggende zorgen van burgers zijn;
 • welke problemen er zijn;
 • welke oplossingen (infrastructureel en niet-infrastructureel) effectief én duurzaam zijn.

Programma

Het programma bestaat uit drie dagen, waarin theorie en praktijk elkaar voortdurend afwisselen. U oefent met allerlei opdrachten en casussen, bij voorkeur uit uw eigen werksituatie. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan het bepalen van mogelijke oplossingsrichtingen mede op basis van bestaande CROW-richtlijnen.

In gesprek met de burger

Een ambtenaar die regelmatig contact heeft met burgers, dient een aantal belangrijke gespreksvaardigheden te beheersen.

 • Samenvatten van de kernvraag
 • Erkennen van de achterliggende vraag of emotie
 • Afstemmen van het antwoord of het advies

Verkeersveiligheidsknelpunten in beeld

 • Achterhalen van het echte probleem
 • Plaatsing van het probleem in het kader van Duurzaam Veilig
 • Uitvoering verkeersveiligheidsschouw

Aanpak verkeersveiligheid stap voor stap

 • Handvatten voor een stappenplan
 • Richtlijnen
 • Oplossingsmogelijkheden (infrastructuur en gedrag)

Docenten

Paul van den Bosch
DTV Consultants

Paul van den Bosch

Paul van den Bosch werkt sinds 2005 bij DTV Consultants als Consultant, in 2019 is hij toegetreden tot de directie. Zijn specialiteiten zijn Verkeersveiligheid, Fietsverkeer en Mobiliteit. Hij is ook een deskundig Verkeersveiligheidsauditor.

Natalie Veenkamp
DTV Consultants

Natalie Veenkamp

De passie van Natalie Veenkamp is mensen en organisaties helpen ontwikkelen. Altijd gericht op een oplossing op maat die samen met de klant wordt ontworpen en die gericht is op direct resultaat in het werk. Daarnaast is Natalie gespecialiseerd in procesbegeleiding, waarbij ook dan mensen centraal staan.

Lesdata en locatie

Lesdata (3 dagen): 7, 21 en 28 maart 2023

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De cursus is geschikt voor mensen met verkeerskundige ervaring die werken voor (gemeentelijke) overheden en waterschappen. Heeft u te maken met klachten en verzoeken op het gebied van verkeersveiligheid of bent u verantwoordelijke voor het oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten? Dan behoort u tot de doelgroep.

Kosten

Lesgeld: € 2.195,- exclusief BTW

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Reviews

| Gemeente Neder-Betuwe

Erg prettige praktijkgerichte cursus! Veel voorbeelden en cases die je zelf in mag brengen.

| Gemeente Gennep

Informatieverstrekking vóór en begeleiding tijdens cursus is top geregeld door DTV.

| SED Organisatie

Cursussen en opleidingen vallen en/of staan met degene die de cursus/opleiding verzorgen. Dat was voor beide docenten prima voor elkaar!

InschrijvenDownload cursusinformatie

Advies en informatie

Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building