Werkt uw verkeerssysteem zoals verwacht?

U heeft een verkeersregelinstallatie (VRI) geplaatst, of vervangen. Misschien heeft u wel een streng VRI’s aan elkaar gekoppeld. Of uw verkeerslichten geüpgraded tot iVRI. Dan wilt u wel zeker weten dat de tijd, geld en moeite die daar in is gestoken de moeite waard zijn geweest. Doet het systeem wat er aan de voorkant is beloofd? En zijn de verkeerskundige effecten zoals beoogd?

Onze onafhankelijke deskundigen zijn ervaren in het (ex post) evalueren van verkeerssystemen, van solitair verkeerslicht tot complexe netwerkregeling. Wij hebben kennis van alle traditionele en nieuwe netwerkregelingen (zoals Utopia/SPOT, FAST, ImFlow, Flowtack, Smart Traffic, Toptrac). Ook een iVRI binnen of buiten Talking Traffic kunnen wij betrouwbaar toetsen.

Een grondige evaluatie helpt:

 • Verifiëren of uw leveranciers hebben geleverd wat zij moeten leveren;
 • Leerpunten blootleggen voor volgende uitvragen en goed verkeerslichtenbeleid (niet iederéén kan voorrang krijgen op een kruispunt);
 • Investeringen met bewijsbare effecten onderbouwen richting stakeholders (zoals bestuurders);
 • Praktijkervaringen vastleggen voor toepassing elders.

Onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord

Uitgangspunt voor de evaluatie is dat de basis op orde is: alle onderdelen uit de uitvraag zijn gereed en in bedrijf op straat. We onderzoeken de werking van het systeem en de verkeerskundige effecten op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Datasets moeten zo uniform mogelijk zijn. Gelijkwaardige verkeersdrukte is daarbij heel belangrijk (we vergelijken geen drukke spits met een rustige woensdagmiddag). Ook filteren we onregelmatigheden als ongevallen, wegwerkzaamheden en extreem weer uit de datasets. De onderzoeksresultaten zijn statistisch onderbouwd. U kunt rekenen op een uiterst betrouwbaar beeld. Doordat DTV Consultants geen betrokken partij in Talking Traffic is (we keuren alleen topologiebestanden), kunnen wij ook volledig onafhankelijk slimme regelingen evalueren.

Veel databronnen, toetsing datakwaliteit

De kwaliteit van de data toetsen we zo vroeg mogelijk in het proces. In een project voor de NDW hebben we hier zeer bruikbare ervaringen mee opgedaan, en specialistische gereedschappen ontwikkeld om fouten in de data op te sporen. Voor een zo dekkend mogelijk beeld kunnen we data uit de kwaliteitscentrale, VLOG-centrale, FCD-data, NDW-data, journaals van wegverkeersleiders, verkeersmanagementscenario’s en (OV)reistijden inwinnen, aggregeren en analyseren. Daarmee borgen we de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Eventueel valideren we uitkomsten uit de big data met camerawaarneming.

Een evaluatie door DTV Consultants kent de volgende onderdelen:

 • Dataset bepalen
 • Meetperiode: data ophalen en valideren
 • Inwinnen data uit andere databronnen
 • Datasets homogeniseren
 • Statistische toetsen
 • Verkeerskundige analyse
 • Datavisualisatie
 • Voorlopige rapportage
 • Verdiepingsoverleg, wederhoor met leverancier
 • Definitieve rapportage

Ons team heeft jarenlange ervaring met ontwerpen, testen, programmeren en evalueren van verkeerslichtenregelingen. Daardoor kunnen wij de resultaten ook duidelijk verklaren. Dit geeft u meer inzicht dan de resultaten alleen. Wilt u meer weten over verkeerskundige evaluatie? Neem contact met Joost Hormann of Marcel Willekens.

Advies en informatie
Joost Hormann

Joost Hormann

Adviseur Smart Mobility
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility