Wat betekent het kader Lichte Elektrische Voertuigen voor wegbeheerders?

Wat gaat er voor wegbeheerders veranderen als het nieuwe kader Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) van toepassing wordt? Een vraag die centraal staat in de notitie “Lichte Electrische Voertuigen door de ogen van de wegbeheerder”. DTV Consultants stelde dit rapport op in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een uitgebreid onderzoek met wegbeheerders en experts ging eraan vooraf.

De notitie “LEVs door de ogen van de wegbeheerder” van DTV Consultants dient als informatiedocument voor wegbeheerders. Het zet de contouren van het LEV-kader en de relatie met andere ontwikkelingen uiteen. Zo wordt inzicht gegeven in wat er voor hen met het nieuwe LEV-kader gaat veranderen. Ook is antwoord gegeven op vragen zoals: wat zijn LEVs, welke voertuigen vallen er onder en wat zijn de verschillen met de huidige eisen voor toelating op de openbare weg, plaats op de weg en snelheid?

Paul van den Bosch, directeur bij DTV Consultants: “Er zit veel potentie in de LEVs, zoals de elektrische cargo bikes en e-steps. Zo kunnen ze oplossingen bieden voor mobiliteitsproblemen in steden. Tegelijkertijd is het een uitdaging om ze een goede en veilige plaats op de weg te geven. Het is leuk om de discussie over dit onderwerp met gemeenten en andere stakeholders te leiden en een rol te hebben in de aanpak en regelgeving voor deze voertuigen.”

Aanpak onderzoek

Om tot de notitie te komen, sprak DTV Consultants met grote gemeenten in Nederland en organiseerden we online sessies en een openbaar webinar. Naast wat er op wegbeheerders afkomt met het nieuwe LEV-kader, ging het over welke bezwaren en kansen zij zien voor LEVs. Onder andere gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Houten, Enschede, Eindhoven en Breda, als ook de ANWB en Fietsersbond waren betrokken.

Wilt u meer weten over het rapport of onze aanpak? Neem contact met ons op of lees het rapport hier.

Advies en informatie
Paul van den Bosch

Paul van den Bosch

Directeur