Waar kan ik mijn fiets kwijt? Actualisatie fietsparkeerkencijfers

Overheden en ontwikkelaars gebruiken de fietsparkeerkencijfers van het CROW om te bepalen hoeveel fietsparkeerplaatsen er nodig zijn bij bestaande en nieuwe voorzieningen. Het CROW heeft DTV Consultants gevraagd onderzoek te doen om nieuwe kencijfers te kunnen vaststellen.  

Hillie Talens, projectmanager bij CROW: “De laatste cijfers stamden uit 2010. Sindsdien is het fietsgebruik flink gegroeid. Ook de nieuwe omgevingswet en het intensievere ruimtegebruik in het algemeen zorgen ervoor dat actuele, betrouwbare cijfers nodig zijn.”

In twee stappen naar betrouwbare informatie

In 2018 zijn veel tellingen verricht om data te verzamelen. Deze tellingen zijn toegevoegd aan de eerder uitgevoerde tellingen in het kader van de Fietsparkeerkencijfers 2010. Waar beschikbaar hebben we informatie over het aantal bezoekers, parkeerduur en modal split van de verschillende typen voorzieningen toegevoegd. Hiermee zijn de bestaande kencijfers aangescherpt en is de betrouwbaarheid van de cijfers vergroot. Talens: “Het team van DTV Consultants zorgt altijd voor betrouwbare onderzoeksgegevens en een heldere analyse. Het is fijn dat je daar als opdrachtgever op kunt vertrouwen.”

Wijzigingen ten opzichte van 2010

Bij een groot aantal voorzieningen is de bandbreedte van het kencijfer aangepast. Doordat er meer data beschikbaar is, kunnen de aanbevelingen scherper geformuleerd worden. In de meeste gevallen is de bandbreedte daardoor kleiner geworden. Voor de functie café zijn voor het eerst fietsparkeerkencijfers opgenomen.

Op basis van de nieuwe tellingen zijn de kencijfers omhoog bijgesteld voor:

 • kantoor (personeel);
 • kantoor (bezoekers);
 • ziekenhuis (medewerkers);
 • fitness: centrum.

Voor deze functies is het kencijfer naar beneden bijgesteld:

 • middelbare school (leerlingen);
 • winkelcentrum;
 • supermarkt;
 • tuincentrum;
 • kerk/moskee;
 • ziekenhuis (bezoekers);
 • sportveld;
 • alle type restaurants.

De actuele kencijfers zijn beschikbaar op de website van CROW Fietsberaad.

Foto door Nanda Sluijsmans, gebruikt onder Creative Commons 2.0 licentie.
Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur