Vrachtautoparkeren in kaart gebracht

Overvolle verzorgingsplaatsen met bijbehorende verkeersveiligheidsproblemen. Vrachtautochauffeurs die uitwijken naar het onderliggend wegennet, waar “kamperen” van vrachtauto’s voor overlast en hinder zorgt. Voor het Regionaal MobiliteitsOverleg Noord-Limburg (RMO) aanleiding om DTV Consultants een onderzoek te laten uitvoeren naar vrachtautoparkeren.

In de Regionale Mobiliteitsvisie van het Regionaal MobiliteitsOverleg Noord-Limburg (RMO) is geconstateerd dat het onderwerp ‘Vrachtautoparkeren’ op verschillende fronten een probleem vormt. Er is een structureel tekort aan parkeervoorzieningen langs het hoofdwegennet. Gevolg: overbelasting van de verzorgingsplaatsen. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties zoals ‘parkeren op de vluchtstrook,’ of een overloop richting het onderliggend wegennet waar chauffeurs op zoek gaan naar een (gratis) plek om te parkeren.

Overzicht problematiek vrachtautoparkeren ontbrak

Een overzicht van de problematiek op het onderliggend wegennet, en dus een totaaloverzicht voor de regio Noord-Limburg ontbreekt. Individuele gemeenten kunnen los van elkaar wel knelpunten aangeven. Er was echter behoefte aan een verdiepingsslag: een goede “foto” van de huidige stand van zaken met vrachtautoparkeren. Deze foto moest laten zien wat de aard en de omvang van de problematiek is. Om te zo te kunnen inschatten welke oplossingen voor deze regio kansrijk zijn.

Uit een enquête van DTV Consultants onder 75 gemeenten blijkt dat 87% van de gemeenten kampen met problemen rond geparkeerde vrachtauto’s.

Inventarisatie parkeervoorzieningen vrachtauto’s

Het onderzoek begon met een inventarisatie van mogelijke parkeerlocaties van vrachtauto’s binnen het gebied van RMO Midden-Limburg. Deze inventarisatie is uitgevoerd door betrokken gemeentes te vragen parkeerlocaties aan te geven op een (digitale) kaart.

Kaart Vrachtwagenparkeren Limburg

Parkeertelling toont daadwerkelijk gebruik

Om te achterhalen wat het daadwerkelijke gebruik van deze locaties is, hebben wij op alle locaties een parkeertelling uitgevoerd. Naast het aantal vrachtauto’s hebben we tijdens de telling ook de volgende kenmerken vastgelegd:

  • Nationaliteit van het kenteken (op basis van de landcode van het voertuig, zowel van trekker als oplegger)
  • Naam bedrijf op cabine vrachtauto
  • Naam bedrijf op lading/trailer
  • Foutparkeren / gevaarlijke situaties
  • Aanwezigheid chauffeur
  • Gordijnen cabine open/dicht
  • Of er sprake is van koken op straat
  • Mate van hinder/overlast/vervuiling

Ook hebben we gelijk de inventarisatiekenmerken van de parkeerlocaties (locatie, type voorziening, capaciteit etc) gecontroleerd. Het onderzoek is zowel doordeweeks als in het weekend uitgevoerd.

Te weinig parkeercapaciteit op weeknachten

DTV Consultants heeft de resultaten van het onderzoek tijdens een eerste werksessie met belanghebbenden zoals gemeenten, bedrijfsleven, transporteurs en politie gepresenteerd. Er bleek een te kort te zijn aan parkeercapaciteit op verzorgingsplaatsen en de grote truckparkings in de directe omgeving van de snelweg. Dit tekort manifesteert zich voornamelijk op weeknachten. In een gemiddeld weekend parkeren aanzienlijk minder voertuigen in de regio dan doordeweeks. Op de vele locaties met slechts enkele parkeerplaatsen is geen sprake van een structureel probleem. Bij overvolle verzorgingsplaatsen en parkings is sprake van overloop naar industrieterreinen, bijvoorbeeld naar Trade Port in Venlo en Smakterheide in Venray.

Infographic Vrachtwagenparkeren Limburg

Onderzoek geeft betrouwbaar en onafhankelijk beeld

Siemen Halbersma (senior verkeerskundige, Gemeente Venray): “Beide rapporten van het onderzoek naar vrachtautoparkeren geven ons het heldere en onafhankelijke beeld dat wij nodig hadden. En ook de opmaat naar de volgende stap: wat is nodig om de problematiek het hoofd te bieden?” Samen met alle belanghebbenden in de regio is vervolgens gezocht naar oplossingen. Daarbij bleek maatwerk essentieel. De los geparkeerde voertuigen van “thuisslapers” in dorpen vraagt om een andere oplossing dan de terreinen met meer dan 100 chauffeurs uit Oost-Europa. Zij kunnen nu verder met mogelijke maatregelen.

 

Advies en informatie
Paul van den Bosch

Paul van den Bosch

Directeur