Vervanging verkeerslichten bij afrit A12 Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg wilde de verkeersregelinstallatie bij de kruispunten Prins Bernhardlaan – Laan van Nieuw Oosteinde en Prins Bernhardlaan – Op- en afrit A12 – Maanweg vervangen. Dit project werd samen met de gemeente Den Haag uitgevoerd, die gelijktijdig de verkeersregelinstallatie (VRI) op het kruispunt Maanweg – Regulusweg vervingen. DTV Consultants is in dit Beter Benutten-project door de gemeente Leidschendam-Voorburg gevraagd de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van ‘hun’ VRI te regelen.

Op basis van bestaande civiele ontwerptekeningen maakte DTV Consultants een verkeersregeltechnische ontwerptekening. Ron van der Meer, projectleider VRI van de  gemeente Leidschendam-Voorburg: “We streven ernaar om bij elke vervanging van een VRI, de verkeerssituatie op dat kruispunt verder te verbeteren. Het is fijn dat de deskundigen van DTV Consultants bij het maken van een verkeersregeltechnisch ontwerp, ook actief meedenken over het definitieve civiele ontwerp. Soms kan een relatief eenvoudige aanpassing van een rijstrook, of het toevoegen van een middenberm zorgen voor de beste afwikkeling van verkeer op een bepaald kruispunt. Bij de vervanging van deze complexe VRI waren dergelijke adviezen zeer welkom.”

Ontwerpen verkeersregelprogramma

De drie kruispunten in dit project liggen dicht op elkaar, het verkeer op deze kruispunten wordt met één grote verkeersregelinstallatie geregeld. “De hoofdverkeersader Prins Bernhardlaan heeft prioriteit, de verkeerslichten bieden op deze richting dan ook een groene golf aan. Openbaar vervoer krijgt ook prioriteit, zolang dit niet ingrijpt op de groene golf in de hoofdrichting,” aldus Van der Meer. Voor een optimale koppeling tussen de 3 kruispunten stelde DTV Consultants halfstarre verkeersregelprogramma’s voor, die op basis van drukte schakelen. Hiervoor is de netwerkregeling SENSE gebruikt.

Simulatie onderbouwt concept

In de afstemming met de gemeente Den Haag was er een verschil van mening over de beste keuze voor het verkeersregelprogramma. De verkeerskundigen van de Hofstad hadden een voorkeur voor een voertuigafhankelijke verkeerslichtenregeling. Van der Meer: “Dat was een interessante discussie, waar we niet zomaar uit kwamen. Doordat DTV Consultants het complexe verkeersregelprogramma heeft uitgewerkt in een duidelijke VISSIM-simulatie, zijn alle partijen ervan overtuigd geraakt dat het voorgestelde concept de beste optie was.” De gekozen verkeerslichtenregeling is uiteindelijk ook door DTV Consultants geprogrammeerd.

Hobbels overwinnen

Na gunning van de realisatie aan Imtech is Marcel Heijkoop van DTV Consultants als directievoerder ingezet. Er waren in het project een aantal hobbels te overwinnen. Een voorbeeld: in één van de zijstraten van de Laan van Nieuw Oosteinde is een basisschool gevestigd. De leerlingen maken onderweg naar school gebruik van de voetgangersoversteek over de Prins Bernhardlaan, die in dit project voorzien is van een voetgangerslicht met wachttijdvoorspeller. Dit zogenaamde informatief voetgangerslicht bleek onbedoeld tot gevaarlijke situaties te leiden. Bij observatie ter plaatste bleek dit te komen door een onvoorzien conflict tussen links afslaande auto’s en kinderen die direct bij groen licht de voetgangersoversteek op lopen. De verkeerslichtenregeling is toen hier op aangepast. Ook het plotselinge faillissement van Imtech stelde het project voor een probleem. Een positieve houding van de Imtech medewerkers en een vlotte doorstart voorkwam dat de uitvoering grote vertraging opliep.

Tot tien uur ’s avonds aan het werk

Van der Meer: “Marcel heeft dicht op het project gezeten, van het uitzetten van wegmeubilair en stopstrepen met de installateur tot het controleren van de definitieve tekening. Soms waren ze tot wel tien uur ’s avonds actief. Na de inbedrijfstelling van de verkeersregelinstallatie heeft hij met de programmeur meerdere spitsen ingeregeld, om ervoor te zorgen dat het verkeer optimaal kon doorrijden. Mede dankzij Marcels betrokken inzet is deze grote klus goed geklaard, en heb ik als projectleider namens de gemeente nauwelijks zorgen gehad over deze realisatie.”

Advies en informatie
Wilco Kooijman

Wilco Kooijman

Adviseur Smart Mobility