Vervangen verkeersregelinstallaties op zes kruispunten in Purmerend

In 2016 heeft DTV Consultants een Raamovereenkomst opgesteld voor de vervanging van 6 verkeersregelinstallaties (VRI’s) in de gemeente Purmerend. Het contract is in 2017 gegund voor de periode van vier jaar. Om de realisatie van deze VRI’s in goede banen te leiden, is een verkeerslichtenexpert van DTV Consultants ook gevraagd om de uitvoering te ondersteunen.  

Willem van der Rijt is projectleider realisatie bij de gemeente. “Doordat DTV Consultants ons geholpen heeft met de Raamovereenkomst hebben zij al veel kennis van onze wensen en situatie. Ze hebben tenslotte het contract uitgewerkt, de EMVI criteria opgesteld en deel uit gemaakt van het beoordelingsteam. De getoonde expertise en prettige samenwerking waren voor ons reden om ook de uitvoeringsbegeleiding bij DTV Consultants uit te vragen.”

Specificeren, evalueren en keuren

Voor alle verkeersregeltechnische stappen in het proces staat DTV Consultants aan de lat. Dat betekent dat er voor elk kruispunt dit gebeurt:

  • Schrijven van de functionele specificatie: hoe moet de verkeerslichtenregeling gaan werken?
  • Berekenen van de ontruimingstijden van het kruispunt met OTTO
  • De ontwerptekening van de aannemer toetsen
  • Het verkeersregelprogramma (CCOL) toetsen: functioneert het programma zoals in de specificatie is beschreven?
  • Keuring van de verkeersregelinstallatie in de fabriek (FAT, dit gebeurt voorafgaand aan de plaatsing van de VRI op het kruispunt)
  • Keuring van de VRI op straat (SAT). De verkeerslichtenexpert regelt het verkeerslicht dan ook in. Het verkeerslichtenprogramma wordt dan afgesteld op basis van de praktijksituatie.

Naast deze vaste taken adviseert DTV Consultants de gemeente ook over optimalisatiemogelijkheden per kruispunt. Bijvoorbeeld de aanleg van extra detectie of een wachttijdvoorspeller voor fietsers.

Meerdere hulpdiensten op één kruispunt

Een van de kruispunten kent een bijzondere uitdaging. Aan weerszijden van het kruispunt liggen een brandweerkazerne en een ziekenhuis. Dat betekent dat er veel hulpdienstingrepen in de kunnen voorkomen. Een puzzel voor de programmeur: wat te doen als beide hulpdiensten (min of meer) gelijktijdig) prioriteit aanvraagt? De brandweerkazerne gebruikt een speciale knop die bij uitrukken wordt gebruikt. Aanvragen van deze prioriteit door ambulances gaat op de gebruikelijke manier: via KAR (Korte Afstand Radio).

Advies en informatie
Wilco Kooijman

Wilco Kooijman

Adviseur Smart Mobility