Verkeersveiligheidsaudit snelfietsroute F58 Rijen – Tilburg

Er komt een snelfietsroute van Tilburg naar Breda: de F58. De gemeenten Breda, Oosterhout, Gilze en Rijen en Tilburg bereiden dit traject momenteel voor. Provincie Noord-Brabant subsidieert het project. De F58 is de eerste snelfietsroute die wordt onderworpen aan een verkeersveiligheidsaudit. De gemeenten Tilburg en Gilze en Rijen hebben DTV Consultants gevraagd om de audit van het verkeerskundig ontwerp uit te voeren voor het gedeelte tussen het station in Rijen en de aansluiting op de F261 in Tilburg.

De Provincie heeft een hoge ambitie als het gaat om verkeersveiligheid en heeft daarom sinds dit jaar een verkeersveiligheidsaudit verplicht gesteld bij de subsidieaanvraag. De snelfietsroute F58 is onderdeel van het provinciale uitvoeringsprogramma ‘fiets in de versnelling’, waarbij de provinciale ambitie is om in 2025 een snelfietsroutenetwerk in Brabant te hebben.

Onderdeel risico gestuurde aanpak

Met een verkeersveiligheidsaudit wordt zowel de verkeersveiligheid als de uniformiteit van een snelfietsroute geborgd. Bij een verkeersveiligheidsaudit kijken we specifiek door de bril van verkeersveiligheid. Met als doel (ernstige) ongevallen te voorkomen door al in de verschillende voorbereidingsfasen mogelijke veiligheidsproblemen te identificeren. Deze risico gestuurde aanpak helpt de wegbeheerder of ontwerp expliciete keuzes te maken. Het auditrapport is te gebruiken als onderbouwing bij keuzes of en hoe gesignaleerde knelpunten worden aan te pakken.

Toets definitief ontwerp

De audit die wij uitvoeren voor de geplande snelfietsroute is een audit op het definitief ontwerp. DTV Consultants is gevraagd omdat wij veel ervaring hebben met zowel verkeersveiligheidsaudits als met ontwerpvraagstukken omtrent snelfietsroutes. Gecertificeerde experts op het gebied van wegontwerp, gedrag en veiligheid voeren de verkeersveiligheidsaudit uit. Daarnaast hebben wij diverse experts op het gebied van fiets- en fietsinfrastructuur in dienst, die zich bezighouden met het ontwerp van snelfietsroutes. Deze betrekken we vanzelfsprekend bij deze verkeersveiligheidsaudit.

DTV Consultants heeft gecertificeerde verkeersveiligheidsauditoren die u kunt inhuren. Voor wie zelf audits wil kunnen afnemen verzorgen wij de cursus verkeersveiligheidsauditor. Zit u ook met een verkeersveiligheidsvraagstuk? Vul dan hieronder uw gegevens in. Een van onze auditoren neemt dan geheel vrijblijvend contact met u op. Meer vragen over deze verkeersveiligheidsaudit of het ontwerp van (snel)fietsroutes? Neem dan contact op met Pleun Smits.

Advies en informatie
Pleun Smits

Pleun Smits

Adviseur Verkeersarchitectuur