Verkeersongevallenprotocol in testfase

In januari 2020 zijn de gemeenten Velsen, Alphen a/d Rijn en Tilburg gestart met het testen van een verkeersongevallenprotocol. In dit protocol wordt geregeld hoe gemeenten handelen na een ernstig verkeersongeval. Aandacht voor slachtoffers/nabestaanden en het voorkomen van nieuwe ongevallen staan hierin centraal.

De gemeenten doen mee aan de Pilot Verkeersongevallenprotocol, een initiatief van DTV Consultants. De gemeente Amsterdam is een van de weinige gemeenten die al beschikt over een gestandaardiseerde aanpak bij ernstige of dodelijke ongevallen. Dit protocol is door DTV Consultants gebruikt om een algemeen protocol op te stellen.

Een op maat gemaakt protocol

Op basis van dit algemene protocol, hebben we in het najaar van 2019 met elke deelnemende gemeente een op maat gemaakt verkeersongevallenprotocol opgesteld. In het protocol hebben, naast een verkeerskundige van de gemeente, onder meer de gemeentelijke afdeling communicatie en de verkeersadviseurs van de politie een rol.

Testen in de praktijk

Tijdens de pilotfase monitoren we of de afspraken op een goede manier zijn vastgelegd en of de doelen van het protocol worden gehaald: zorgen voor passende aandacht voor slachtoffers/nabestaanden, het stroomlijnen van de communicatie, het analyseren van de ongevalslocatie, het uitvoeren van eventuele quick-wins, en tot slot het uitvoeren van proactieve maatregelen op vergelijkbare locaties. We verwachten dat de ‘testfase’ van de protocollen ongeveer duurt tot de zomer van 2020.

Voor iedereen beschikbaar

Op basis van de ervaringen in de pilotgemeentes, stelt DTV Consultants een blauwdruk op van het Verkeersongevallenprotocol. Bovendien maken we een implementatieplan. Deze komen beschikbaar voor alle wegbeheerders in Nederland, zodat zij zelf een Verkeersongevallenprotocol in hun eigen organisatie kunnen implementeren. Op die manier kan elke gemeente een bijdrage leveren aan het voorkomen van nieuwe ongevallen.

Eerste ervaringen op NVVC

Tijdens het Nationaal Verkeersveiligheids Congres (NVVC) vertellen we samen met de gemeenten over de eerste ervaringen met het ongevallenprotocol. Het congres is dit jaar op donderdag 26 november in Media Plaza te Utrecht.

De pilot Verkeersongevallenprotocol is een initiatief van DTV Consultants en wordt gefinancierd door de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, Interpolis en de pilotgemeenten Tilburg, Alphen aan den Rijn en Velsen.

Advies en informatie
Marjolein van de Nadort

Marjolein van de Nadort

Adviseur Capacity Building
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur