Verkeerslichtenregelingen voor 16 iVRI’s gemeente Eindhoven

Eén van de doelen van het Partnership Talking Traffic is het implementeren van ‘slimme verkeerslichten’ om daarmee de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. De eerste stap in dit traject is het ontsluiten van data uit verkeerslichtenregelingen zodat deze data real-time beschikbaar komt. Voor gemeente Eindhoven hebben we 16 verkeerslichtenregelingen geprogrammeerd zodat zij deze data kunnen genereren.

Publieke en private partijen kunnen de data vervolgens gebruiken om weggebruikers extra informatie aan te bieden, zoals reistijden, wachttijden, snelheidsadviezen en routemogelijkheden. Data van verkeerslichten wordt ontsloten via gestandaardiseerde SPAT-berichten (Signal Phase & Timing). Een SPAT-bericht bevat informatie over de huidige en/of toekomstige status van een verkeerslicht.

Bijvoorbeeld:

  • Rijrichting 02 gaat over 6,4 seconden naar groen
  • De groentijd duurt minimaal 2,0 seconden
  • De groentijd duurt maximaal 35,0 seconden
  • Waarschijnlijk duurt de groentijd 21,0 seconden met een betrouwbaarheid van 84%

Een verkeersregelinstallatie (VRI) die deze data aanbiedt noemen we een iVRI. In Eindhoven krijgen de verkeerslichten op het traject Van Oldenbarneveltlaan – Eisenhowerlaan, op het traject Leostraat – Piuslaan – Jeroen Boschlaan en het traject Fellenoord het nieuwe verkeersregelprogramma.

Groen licht voorspellen

In Eindhoven worden alle verkeerslichten voertuigafhankelijk geregeld. Dit maakt exacte momenten van startgroen en eindgroen moeilijk te voorspellen. Daarom hebben we hiervoor een aantal aannames gedaan en wordt data uit het recente verleden gebruikt. Telkens wanneer meer nauwkeurige data beschikbaar is, wordt dit uitgestuurd via een nieuw SPAT-bericht.

Eigen algoritmen en methodes ontwikkeld

We hebben de verkeerslichtenregelingen omgebouwd naar versie 9.0 van Toolkit CCOL. Deze versie van de programmeertaal voor verkeerslichten heeft een interface voor SPAT-berichten en gebruikt ook het meest recente protocol voor verkeersmonitoring. Voor het voorspellen van Tijd Tot Groen (TTG) en Resterende GroenTijd (RGT) hebben we algoritmen gezocht of deze zelf geschreven. Ook hebben we zelf methodes gebouwd om de data uit de verkeerslichtenregeling correct aan te bieden aan het SPAT en V-Log protocol. De Baseline Talking Traffic hebben we hierbij als basis gebruikt.

Datastromen slimme verkeerslichten in beeld

In onderstaande afbeelding is schematisch aangegeven hoe de data wordt ontsloten. De ‘ITS applicatie’ is de CCOL-regeling. De SPAT-berichten worden verstuurd naar de RIS (indien aanwezig) en via V-Log naar het ‘centraal data systeem’. Van daaruit gaat de data naar ‘TLEX’ en vervolgens naar de cloud serviceproviders en de informatiediensten.

De nieuwe regelingen zijn inmiddels opgeleverd en succesvol getest bij de fabrikant van de iVRI’s. Uit verkeersveiligheidsoverwegingen gaat gemeente Eindhoven de nieuwe data waarschijnlijk stapsgewijs vrijgeven. Dit is enerzijds afhankelijk van de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de data, anderzijds is nog niet geheel duidelijk hoe de serviceproviders en de informatiediensten de data gaat aanbieden aan weggebruikers. Met het ontsluiten van de data, is wel de eerste stap in de keten gerealiseerd.