Verkeerskundige training voor projectleiders participatiepunt VVN

Veilig Verkeer Nederland (VVN) helpt bewoners zelf actief de verkeersveiligheid in hun buurt te verbeteren. Hiervoor is het ‘Participatiepunt’ ingericht. Hier kunnen bewoners meldingen maken van de verkeerssituatie in hun buurt en zogeheten buurtacties uitvoeren. Om de efficiency en effectiviteit van de projectleiders te vergroten, heeft VVN de expertise van DTV Consultants ingeschakeld om hun professionals hierin te trainen met een cursus op maat. 

De projectleiders van VVN staan in contact met de gebruikers van het participatiepunt. Iedere projectleider is het aanspreekpunt voor een provincie. Het is hun taak om aanvragen te verwerken en acties te begeleiden. Ook hebben zij regelmatig contact met medewerkers van de gemeente om verkeersveiligheid te verbeteren. Voor complexe verkeerskundige vragen, of bij behoefte aan een objectief oordeel kan VVN bij vragen van bewoners verkeerskundig consulenten inschakelen. Dit zijn vrijwilligers, regelmatig gepensioneerden die als verkeerskundige hebben gewerkt.

Verkeerskundige inhoud nodig

Leonie Smeets stuurt bij VVN het Participatiepunt aan. “Bij VVN investeren we voortdurend in onze mensen. De projectleiders van het Participatiepunt hebben niet allemaal een specifieke verkeerskundige achtergrond. Zij hebben vooral verstand van omgaan met mensen. Het was daarom nuttig om hen een training aan te bieden die hen meer inhoudelijke kennis geeft om met een verkeerskundige bril naar verkeersveiligheidsproblemen te kijken. Zo kunnen zij meer vragen zelfstandig afhandelen, of zelfs direct beantwoorden.”

Duurzaam Veilig

In de tweedaagse cursus is vooral ingegaan op de eisen aan weginrichting en de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Zo kunnen de projectleiders beoordelen of een gemeld probleem mogelijk aan de infrastructuur ligt, of juist niet. “Bewoners willen nogal eens zeggen dat ergens een drempel moet komen bijvoorbeeld. Terwijl dergelijke ingrepen lang niet altijd de juiste aanpak van het verkeersveiligheidsprobleem hoeven te zijn.,” legt Smeets uit. De training heeft haar projectleiders een stuk zekerder gemaakt: “Dat krijg ik letterlijk terug van hen, ze kunnen ook vaker direct helpen. Dat komt natuurlijk ook goed over richting de melders”

Praktijkcases tijdens online terugkomdag

Een half jaar na de initiële training is tijdens een terugkomdag de belangrijkste stof herhaald. “We hebben ook samen met DTV Consultants een aantal relevante casussen uitgewerkt om te gebruiken. Zo konden we goed aansluiten op wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt,” aldus Smeets. De terugkomdag was online, het Coronavirus maakte dit noodzakelijk. “Online werken ging heel goed, er was genoeg interactie en afwisseling om het interessant te houden.”