Verkeerskundig advies en expertise on demand

DTV Consultants heeft voor verschillende disciplines verkeerskundige expertise en specialisten in huis. Onze adviseurs werken in heel Nederland (en daarbuiten) en weten wat er speelt op verkeerskundig gebied. Voor onze opdrachtgevers leveren wij een verkeerskundig adviseur die voor hen en/of bij hen komt werken op een moment en voor een periode dat deze expertise nodig is. Dit noemen wij advies ‘on demand’, onze adviseur is op afroep beschikbaar.

Een voorbeeld van een opdrachtgever die gebruik maakt van onze on demand-diensten is de gemeente Rotterdam. In 2014 heeft DTV Consultants na een meervoudig onderhandse aanbesteding een raamcontract gewonnen voor het maken van verkeersregelapplicaties (software voor verkeerslichten). Op basis van een voorbeeld waarbij wij gebruik moesten maken van de Rotterdamse standaard voor het maken van applicaties hebben wij een offerte gemaakt met voor die case fictieve uren. In de offerte zijn de echte gegevens van de medewerkers en hun tarieven voor het raamcontract opgenomen. Zo heeft de gemeente de offertes van de inschrijvers beoordeeld en is zij met vier partijen een raamcontract aangegaan. Er is wel een intentie uitgesproken over af te nemen aantallen, maar geen garantie.

On demand applicaties maken en verbeteren

Met gebruik van dit raamcontract maken wij volledige nieuwe applicaties voor de gemeente Rotterdam, maar vragen zij ons eveneens om bestaande applicaties aan te passen. Daarbij maken wij gebruik van de tarieven uit het contract. Zo hebben we recent een opdracht uitgevoerd waarin we meerdere applicaties volledig nieuw hebben geprogrammeerd volgens de Rotterdamse standaard. Aan deze applicaties zijn onder andere RobuGroVer (methodiek die voortdurend berekend wat de maximale groentijd van een richting is), een brugingreep en parameters voor operationeel verkeersmanagement toegevoegd. Hiermee is het mogelijk om scenario`s in te zetten.

Inzet specialist waar nodig

De gemeente Rotterdam huurt ons op deze wijze snel en eenvoudig on demand in. Een aanbesteding hoeft dan niet meer plaats te vinden, wij hebben immers al een raamcontract met uurtarieven. Wel maken we, in het geval van Rotterdam, een beknopte offerte waarin wij de werkzaamheden, het proces en de omvang uitwerken. Per keer organiseren wij zo een opdracht voor uitvoering van de werkzaamheden. Zeer recent heeft de gemeente dit contract opnieuw op basis van EMVI aanbesteed, en kunnen wij opnieuw voor een periode van twee jaar on demand worden ingehuurd.

Ervaren? Kom langs op Dag Verkeer, Mobiliteit en Parkeren

Bovenstaande is slechts één van de voorbeelden hoe wij on demand werkzaamheden uitvoeren bij diverse wegbeheerders in Nederland. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op dit vlak? Een raamcontract, of een 0-uren contract? Bezoek ons op stand 2.095 van de Dag van Verkeer, Mobiliteit en Parkeren op 23 en 24 november in de Expo te Houten.

 

Image (c) Luke Wisley. Used under CreativeCommons 2.0 License
Advies en informatie
Daniel Schreinemacher

Daniel Schreinemacher

Adviseur Smart Mobility
Michiel Coppens

Michiel Coppens

Adviseur Smart Mobility