Verkeerscentrale Noord-Holland klaar voor de toekomst

De provincie Noord-Holland voert actief verkeerskundig beheer op haar verkeerslichten. Hierbij maakt de provincie nu nog gebruik van de Kwaliteitscentrale. Omdat dit computerprogramma aan het  einde van de economische levensduur zit, moest het worden vervangen door een softwarepakket dat in de basis geschikt is voor het gebruik van V-Log gegevens. Met die open data en een zogenaamde V-logcentrale gaat de provincie de verkeerskundige analyses uitvoeren. De gemeente Zaanstad is mede opdrachtgever voor de V-Log centrale en was daarmee een belangrijke stakeholder in dit project.

Geeft de VRI niet te lang groen voor een richting waar geen verkeer meer is? En wanneer rijdt men door rood? Voldoet het verkeerslicht aan de gestelde beleidsuitgangspunten? Deze en nog vele andere verkeerskundige analyses moeten input geven om het verkeersmanagementbeleid van de Provincie te realiseren. En daarmee de provinciale ambitie om het aantal voertuigverliesuren bij verkeerslichten met 6% te verminderen, waar te maken.

Marktverkenning en functionele specificatie V-Log centrale

DTV Consultants is gevraagd een marktverkenning uit te voeren naar V-Logcentrales. We hebben  onze marktkennis gebruikt om in beeld te brengen welke passende softwarepakketten al bestaan  of momenteel worden ontwikkeld. Een aantal marktpartijen zijn ingegaan op de uitnodiging om een productpresentatie te geven. Hierna hebben we op basis van onze bevindingen een functionele specificatie opgesteld. Het resultaat daarvan was een pakket van eisen en wensen dat als basis voor de aanbesteding heeft gediend.

Figuur 1: Samenwerking met Provincie Noord-Holland

Aanbesteding verkeerscentrale Provincie Noord-Holland

 

Klaar voor Talking Traffic

De nieuwe centrale moet compatible zijn met toekomstige V-Log versies. En aanhaken op de topologiebestanden die nu in het kader van Talking Traffic worden opgesteld. De provincie heeft aan DTV Consultants gevraagd om ook de inhoudelijke kant van het aanbestedingsproces te begeleiden en uit te voeren. Dorien Ottenhof, projectleider verkeersmanagement bij Provincie Noord-Holland: “De Provincie neemt steeds meer een regierol op zich. Dat betekent dat we voor specialistische kennis een beroep doen op de markt.  Met DTV Consultants hebben we een deskundige partner, die ons heeft geholpen aan een systeem waarmee we klaar zijn voor de komst van Talking Traffic. Marcel Willekens heeft ervoor gezorgd dat naast zijn eigen verkeerskundige expertise, ook alle interne en externe expertise op het gebied van verkeersregeltechniek, data en ICT van de Provincie en de gemeente Zaanstad beschikbaar kwam. De verwachting is dat we, met deze nieuwe V-Logcentrale, nog beter en efficiënter het verkeerskundig beheer uit kunnen gaan voeren.”

Nauwe samenwerking

In het hele proces hebben we nauw samengewerkt met medewerkers van de Provincie: zij moeten tenslotte de nieuwe V-Log centrale succesvol gaan gebruiken. Daarom hebben we zowel bij de marktverkenning, als voor het opstellen van de aanbestedingsstukken diverse werksessies georganiseerd. Bij elke sessie zijn de relevante deskundigen bij elkaar gebracht. Met resultaat, vindt Ottenhof: “We kijken met vertrouwen vooruit naar de implementatie van de V-Log centrale. Vialis heeft de aanbesteding gewonnen. Zij gaan een product ontwikkelen waarvan wij de eerste klant worden. Deze oplossing sluit het beste aan bij wat wij nodig hebben. Het zorgvuldige proces dat we samen met DTV Consultants hebben doorlopen heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.”

Advies en informatie
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility