Verbetert kantmarkering verkeersveiligheid op het fietspad?

Welke effecten heeft het aanbrengen van kantmarkering op provinciale fietspaden? De Provincie Zeeland wilde hier graag inzicht in hebben. DTV Consultants is gevraagd onderzoek te doen, aan de hand van een gedeelte van het fietspad langs de N670 (Kapelle-Goes).

“We waren benieuwd of de kantmarkering invloed heeft op het gedrag van fietsers, en of de kantmarkering ook bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid,” aldus Leonie van Sluijs, beleidsmedewerker verkeer en vervoer bij Provincie Zeeland. “Het fietspad tussen de rotonde met de Goessestraatweg in Kapelle en aansluiting van de Monnikendijk in Kapelle gebruiken we daarom als proef, om te kunnen vaststellen of de kantmarkering een effectieve maatregel is die we ook op andere fietspaden kunnen toepassen.”

Enquête en gedragsobservatie

DTV Consultants heeft in het najaar van 2019 een nulmeting gedaan. Gebruikers van het fietspad zijn met enquêtering op locatie gevraagd naar hun mening over het fietspad. Voelen ze zich veilig? Wat vinden ze van de drukte? Met cameraobservaties is het daadwerkelijke gedrag van de fietsers in beeld gebracht, evenals de intensiteiten, het type ontmoetingen en een kwalificatie van de veiligheid van deze ontmoetingen. Ook is de laterale positie van fietsers vastgesteld. Hiervoor is een visueel grid op de beelden gelegd:

Bijna alle gebruikers vinden het fietspad veiliger geworden

De Provincie heeft in maart 2020 de kantmarketing aangebracht, waarna DTV Consultants in het najaar van 2020 de één-meting heeft uitgevoerd. Vergelijking van de resultaten met die van 2019 liet zien dat de kantmarkering er niet voor zorgt dat (brom)fietsers meer afstand houden tot de rand van het fietspad. Integendeel: ze fietsen eerder op eenzelfde of kleinere afstand. Objectief gezien wordt de breedte van het fietspad even goed en beter benut dan voor het aanbrengen van de kantmarkering. Subjectief gezien ervaren (brom)fietsers een positief effect van de kantmarkering op de verkeersveiligheid. Van de respondenten geeft 92% aan het fietspad door de kantmarkering veiliger te vinden. Als positieve aspecten zijn inzichtelijk geworden:

  • een verminderd gevaar van de berm;
  • een verduidelijking van de rand van het fietspad;
  • een betere zichtbaarheid in het donker.

Het gewenste inzicht

De resultaten zijn goed nieuws vindt Van Sluijs. “Het onderzoek van DTV Consultants heeft ons het inzicht gegeven waar we naar op zoek waren. Het is ook prettig te constateren dat de kantmarkering een positief effect heeft op de ervaren verkeersveiligheid. Daarmee hebben we als Provincie een kosten efficiënt instrument in handen om onze fietsinfrastructuur verder te verbeteren.”