TotallyTraffic op de kaart in Limburg

Sinds dit voorjaar houdt DTV Consultants ook in Limburg het verkeerseducatiepakket TotallyTraffic op de kaart. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) heeft ons gevraagd deze taak uit te voeren. Voorheen was de projectleider van het ROVL zelf belast met dit ontwerp. DTV Consultants heeft al ervaring opgedaan met accountmanagement voor TotallyTraffic in Noord-Brabant en in Amsterdam.

TotallyTraffic is een uitgebreid programma ter bevordering van de verkeersveiligheid van middelbare scholieren. DTV Consultants heeft de opdracht om middelbare scholen in Limburg enthousiast te maken én houden voor verkeerseducatie. Het gratis lespakket van TotallyTraffic is een bewezen geschikt instrument om scholieren bewust te maken van verkeersveiligheid. Scholen kunnen uit de beschikbare modules zelf onderwerpen selecteren die het beste passen in hun onderwijsprogramma.

Het team van DTV Consultants onderhoudt intensief contact met de ruim 80 Limburgse middelbare scholen om de inzet van verkeerseducatie te borgen. Naast promotie van het TotallyTraffic lespakket zelf, kunnen de scholen bij het maken van hun didactische keuzes ook profiteren van de verkeerskundige kennis van DTV Consultants.

Het ROVL heeft DTV-collega’s Lisette de Wildt en Marit Gresnigt al voorgesteld aan betrokken partijen, met een publicatie in hun magazine.

Advies en informatie
Lisette de Wildt

Lisette de Wildt

Adviseur Gedrag