Totally Traffic: verkeerseducatie middelbare scholieren

Scholieren van 12 tot 14 jaar lopen bovengemiddeld veel risico’s in het verkeer, dit zien we ook terug in de ongeval cijfers. Op die leeftijd gaan scholieren vaker zelfstandig op de fiets aan het verkeer deelnemen. De meeste verkeersslachtoffers in deze doelgroep vallen onder fietsende leerlingen als gevolg van zelfoverschatting, afleiding en roekeloosheid. Verkeerseducatie kan bijdragen aan het terugdringen van het aantal ongevallen. In Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Amsterdam kunnen scholen gebruik maken van Totally Traffic. DTV Consultants maakt scholen in Noord-Brabant en Amsterdam enthousiast voor dit gratis lespakket.

TotallyTraffic is een uitgebreid programma ter bevordering van de verkeersveiligheid van middelbare scholieren. Het is ontstaan in de provincie Zuid-Holland en door de provincie Noord-Brabant verder ontwikkeld. Inmiddels is TotallyTraffic uitgegroeid tot hét structurele lestraject op dit gebied op vele scholen in het voortgezet onderwijs. TotallyTraffic is een ‘bouwpakket’ voor educatie, af te stemmen op ieder schooljaar en ieder leerniveau.

Doe-het-zelf-lessen

De ‘doe-het-zelf’-lessen van elk één lesuur zijn snel voor te bereiden en zeer geschikt voor mentor- en uitvaluren. De lessen hebben een eigentijdse opzet en toon en zijn zeer gevarieerd. De thema’s sluiten aan op de belevingswereld van scholieren tussen 12 en 18 jaar, zoals groepsdruk, fietsen in groepen, voorrang bij rotondes, bellen of naar muziek luisteren tijdens het fietsen en gedrag in het openbaar vervoer.

Effectief scholen enthousiasmeren

Tom Thobe, directeur Verkeersplein Amsterdam: “Als projectcoördinator 12-18 jaar zorgt DTV Consultants voor advies, begeleiding, coördinatie en vooral ook aanjagen en enthousiasmeren van scholen om structureel met verkeerseducatie aan de slag te gaan. Dat pakken ze goed aan, de resultaten spreken voor zich. In anderhalf jaar tijd is het aantal VO-scholen dat actief bezig is met het thema verkeerseducatie toegenomen van 0 naar 25.” DTV Consultants zorgt ook voor monitoring en evaluatie van ingezette educatiematerialen om te zorgen dat het aanbod aansluit bij de doelgroep.

Advies en informatie
Lisette de Wildt

Lisette de Wildt

Adviseur Gedrag