TopChecker: Controlesoftware voor Talking Traffic kruispunttopologie in de maak

Talking Traffic toepassingen rond verkeerslichten hebben veel informatie nodig. Deze informatie moet goed zijn. Als je bijvoorbeeld via een slimme app wilt zien hoe lang het duurt voordat het verkeerslicht waar je op afrijdt groen is, dan moet zo’n app allerlei contextinformatie hebben over het kruispunt en het verkeerslicht waar je op afrijdt.

Binnen Talking Traffic is een bestandsformaat afgesproken gebaseerd op de internationale “MAP” standaard. Doel van dit zogenoemde Intersection Topology Format is het vastleggen van hoe een kruispunt eruit ziet vanuit het perspectief van de verkeersregelautomaat.

Kruispunttopologie cruciaal voor Talking Traffic

Het goed vastleggen van de topologie in het juiste bestandsformaat, is noodzakelijk om de weggebruiker via slimme apps te voorzien van de juiste informatie. Alleen zo kan de app de tijd tot groen van het verkeerslicht waar hij of zij op afrijdt goed weergeven. Ook voor het gebruik van de smartphone als detector is het belangrijk te weten op welk verkeerslicht een auto of fietser afrijdt. Op landelijk niveau is gestart met het configureren van de eerste van meer dan twaalfhonderd kruispunten.

Controle bij de wegbeheerder

Centrale vraag is of en hoe lokale wegbeheerders kunnen vaststellen dat hun kruispunten op de juiste manier zijn geconfigureerd. Dat is nodig om vragen van burgers en bestuurders te kunnen beantwoorden.

Gebruik TopChecker om kruispunttopologie te controleren

Wilt u ook kunnen controleren of de kruispunttopologie voor uw verkeerslichtenregeling goed geconfigureerd is voor Talking Traffic toepassingen? Het ontwikkelteam van DTV Consultants legt op dit moment de laatste hand aan TopChecker, de webtool die dit inzichtelijk maakt. TopChecker maakt het mogelijk om de topologiebestanden te controleren.

U kunt op een geografische ondergrond een visuele inspectie uitvoeren van de ligging van rijstroken, verbindingen en detectoren. En u kunt relevante informatie over de verkeerslichtenregeling inspecteren, bijvoorbeeld:

  • Ontruimingstijden
  • Overige in- en uitgangen zoals wachttijdvoorspellers, signalen van andere VRI’s en terugmelders

Zelf configureren met TopConfig

De controletool kan per direct worden toegepast. In de tussentijd bouwen we verder aan TopConfig. Met deze webtool kunt u zelf (nieuwe) bestanden aanmaken en wijzigen. Met TopConfig kunt u straks zelf configuraties van kruispunten aanmaken en beheren.

De data kunt u importeren uit de CCOL van uw verkeerslichtenregeling en bijvoorbeeld uit COCON.  En u kunt controleren of de kruispuntconfiguratie aansluit op VLOG. De tool geeft aan waar mogelijke lacunes en/of fouten zitten in de configuratie van kruispunten in uw beheergebied. U kunt deze projecteren over een tekening en/of een geografische kaart. Zo kunt u voor kruispunten waar nog geen gegevens van zijn vastgelegd, zelf de controle krijgen over de configuraties. En krijgt u als wegbeheerder de regie zelf in handen.

Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development