Testsoftware voor use cases Talking Traffic in CCOL 10

Hoe verwerkt een in CCOL 10 geschreven verkeersregelprogramma inkomende informatie van weggebruikers? Dit is nu te testen via een door DTV Consultants ontwikkelde interface die een brug slaat tussen Vissim en CCOL 10. De software maakt het mogelijk om ITS applicaties te testen en verbeteren voordat deze op straat komen.

Met de interface is het mogelijk om CAM-berichten te maken op basis van locaties van voertuigen, fietsers en voetgangers in een in Vissim gebouwd netwerk. CAM staat voor Cooperative Awareness Message, dit zijn berichten die dat bijvoorbeeld een smartphone app via 4G verstuurt. Door de CCOL 10 regeling te koppelen aan deze simulatie, is betrouwbaar te testen op welke manier de ITS-applicatie de inkomende berichten afhandelt. Zo zijn Talking Traffic uses cases te testen. Analyse van de logdata maakt vervolgens inzichtelijk wat het effect is van de geprogrammeerde use case.

De interface wordt momenteel gebruikt om een ITS-applicatie voor gemeente Breda te testen. De wegbeheerder wil op het kruispunt Lunetstraat/Zoete Inval/Rat Verleghstraat prioriteit verlenen aan fietsers. De CAM berichten worden vanaf 300 meter voor het kruispunt verzonden. Zo heeft de ITS-applicatie voortdurend informatie over de afstand en snelheid van de aankomende fietsers. Het is de bedoeling dat deze regeling in de loop van het najaar actief is op het kruispunt.

Advies en informatie
Sjoert Bakker

Sjoert Bakker

Adviseur Smart Mobility