Test met voorrang voor fietsers bij verkeerslichten in Breda

Welke verkeerskundige winst is er te halen als je fietsers prioriteit geeft op een kruispunt, waarbij het overige verkeer geen (duidelijke) overlast mag ondervinden? Dit is onderwerp van een praktijktest van gemeente Breda. Op een met verkeerslichten geregeld kruispunt aan de drukke Lunetstraat is deze fietsprioriteit geprogrammeerd en getest. De eerste resultaten zijn hoopgevend.

Martijn Laenen, adviseur verkeersmanagement bij gemeente Breda: “We vinden het belangrijk om als wegbeheerder praktijkgerichte ervaring op te doen met smart mobility toepassingen. Dit kan als basis dienen voor ons verdere beleid op het gebied van doorstroming. We hebben de kruising Lunetstraat/Zoete Inval/Rat Verleghstraat gekozen voor deze test omdat we vrij goed kunnen voorspellen hoe het verkeer zich hier gedraagt. En dat helpt bij het interpreteren van de testresultaten.”

Programmeren en simuleren

DTV Consultants heeft de verkeerslichtenregeling geprogrammeerd,  waarbij fietsers op basis van de CAM-berichten prioriteit krijgen. Dit zijn berichten van weggebruikers naar de iVRI. Het gaat hier om locatie, snelheid en rijrichting van weggebruikers. De werking van de prioritering is aangetoond in een VISSIM-simulatie. Om dit te kunnen simuleren, heeft de verkeersregelkundige van DTV Consultants een speciale interface ontwikkeld die een brug slaat tussen VISSIM en CCOL 10. De software maakt het mogelijk om ITS applicaties te testen en verbeteren voordat deze op straat komen.

Elke seconde een update

Na de succesvolle simulatie is de prioritering ingebouwd in de verkeerslichtenregeling op straat. De geprogrammeerde prioritering is een echte ingreep in het verkeersregelprogramma. De CAM berichten worden vanaf 300 meter voor het kruispunt verzonden. Zo heeft de ITS-applicatie voortdurend informatie over de afstand en snelheid van de aankomende fietsers. Elke seconde krijgt de verkeerslichtenregeling een update van de locatie en snelheid van de aankomende fietsers. Daardoor is de aankomsttijd van de fietser heel goed te berekenen. Hierdoor gaan de lichten voor de fietsers precies op het juiste moment naar groen.  Als de fietser de stopstreep is gepasseerd gaan de verkeerslichten direct naar geel.

Impressie van een app waarin de iVRI’s op de Lunetstraat worden weergegeven.

Hoopgevende resultaten

Om het experiment goed in te richten is goed gekeken naar alle verkeersstromen op het kruispunt, en niet alleen daar het effect op rechtdoor gaand verkeer. “De eerste resultaten laten zien dat er verkeerskundige winst is voor fietsers, terwijl het overige verkeer weinig ‘last’ heeft van de prioriteitsingrepen in de verkeerslichtenregeling, “ vertelt Laenen. “We hebben veel geleerd van dit project, daar kunnen we verder op bouwen. De verregaande verkeersregeltechnische kennis van DTV Consultants is voor ons heel waardevol geweest om ons idee van planbord naar de praktijk te brengen.”

Advies en informatie
Sjoert Bakker

Sjoert Bakker

Adviseur Smart Mobility