Taskforce iVRI is op stoom!

In februari introduceerden we de Taskforce iVRI om wegbeheerders bij te staan en te helpen met de uitrol van Talking Traffic en de iVRI (het intelligente verkeerslicht). Hoe staat het nu met de Taskforce? Een update en vooruitblik.

Binnen Talking Traffic heeft de iVRI een essentiële plaats gekregen. De iVRI krijgt data van met het internet verbonden voertuigen, waarmee het mogelijk wordt het verkeer efficiënter te regelen. Bepaalde doelgroepen kunnen op maat prioriteit krijgen op het kruispunt. Daarnaast levert de iVRI realtime data aan diezelfde voertuigen, waarmee weggebruikers geïnformeerd kunnen worden over wanneer het verkeerslicht op groen zal springen. Een snelheidsadvies om bij het volgende kruispunt het groene licht te halen of te krijgen is ook mogelijk. Onder regie van het Ministerie van I&M en in samenwerking met de 12 Beter Benutten-regio’s zijn marktpartijen bezig met de voorbereiding van het aanpassen van circa 1200 verkeerslichten, het inrichten van een cloud en ontwikkelen van apps.

Wat doen we met de Taskforce iVRI?

We zijn inmiddels met tien specialisten (de een fulltime, de ander sporadisch) actief in iVRI projecten. Dat varieert van het voeren van  inhoudelijke projectleiding in de regio’s Midden Nederland, MRDH en provincie Noord Brabant, via het opstellen van bestekken voor de realisatie van iVRI’s in bijvoorbeeld Tilburg en ’s-Hertogenbosch tot het controleren van topologiebestanden voor de eerste iVRI’s. Aangezien we van begin af aan betrokken zijn bij Talking Traffic en ook deelnemen aan landelijke werkgroepen, overzien we de ontwikkelingen en wat voor u als wegbeheerder nodig is om goed voorbereid richting realisatie (en beheer) te gaan.

Zo verzorgen we een impactanalyse van de realisatie van de iVRI’s op onder andere uw bestaande programma’s voor beheer en onderhoud. En brengen we in kaart wat nodig is om de iVRI in te passen in uw centrale architectuur voor dynamisch verkeersmanagement. Ook helpen we bij de keuze voor een leverancier, het offerte- en opdrachttraject en het stellen van de verkeerskundige beleidskaders als uitgangspunt voor de te leveren ITS applicaties. Bovenal werken dragen we in elke iVRI-opdracht kennis over. Goed uitleggen hoe de iVRI en bijbehorende Talking Traffic architectuur moet gaan werken en wat dat betekent voor de wegbeheerder, is essentieel om gecontroleerd richting realisatie te gaan en de iVRI een plek te gaan geven in de reguliere werkprocessen.

Taskforce iVRI als ideale partner in de uitvoeringsfase

Het partnerschap Talking Traffic gaat met rasse schreden richting de uitvoeringsfase, waarin in korte tijd honderden iVRI’s op straat geplaatst gaan worden. Hier komt voor de wegbeheerder veel bij kijken: coördinatie en afstemming tussen verschillende partijen, testen van de iVRI, aansluiting op de verkeerscentrale, evaluatie van verkeerskundige effecten en overdracht naar beheer en onderhoud. Alles is nieuw en anders dan u tot dusver gewend bent bij een “gewone” VRI. Wat hetzelfde blijft is dat u kunt rekenen op onze deskundigen, die u met onafhankelijk advies helpen de iVRI op succesvolle manier te realiseren.