Talent Programma voor P1 voltreffer voor professionalisering

Meer deskundige professionals in huis hebben die inzetbaar zijn als locatiemanager. En medewerkers met potentie de ruimte en de middelen geven om zich te ontplooien. Deze ambitie wilde P1 waarmaken. P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf, zij exploiteren en beheren parkeervoorzieningen voor verschillende overheden. DTV Consultants heeft het team van P1 begeleid bij de ontwikkeling en implementatie van het eigen Talent Programma. Een hele klus, maar het resultaat is ernaar, stelt Manager Human Resources Astrid Groen.

“We constateerden dat we krapte hadden in het aantal medewerkers die we in een leidinggevende rol kunnen inzetten,” vertelt Astrid. “En dat stelde ons wel eens voor een uitdaging: Want als je een aanbesteding wint/gegund krijgt, wie stuur je dan om alles goed in te richten en te organiseren? En wie neemt tijdelijk het werk over van de desbetreffende locatiemanager? ” Er zijn ook regelmatig veranderingen in de markt en de inhoud van het werk. Parkeren heeft ook een politieke factor, waardoor het voorkomt dat opdrachtgevers op korte termijn meer of een andere inzet vragen. P1 wil dat haar medewerkers hier beter op kunnen inspelen, door deze wensen en eisen tijdig te signaleren en erop te anticiperen.

Volledige gesprekspartner voor opdrachtgevers

Kort gesteld: Leidinggevenden van P1 moeten kunnen fungeren als een volledige gesprekspartner voor de opdrachtgevers. Tijd om een professionaliseringsslag te maken, luidde de conclusie. Astrid: “We hebben met de assistent-locatiemanager een nieuwe functie gecreëerd. Het is de bedoeling dat collega’s maximaal drie jaar in deze functie zitten. Daarna komen ze in een traject om door te groeien in de functie van locatiemanager. ”

Markt specifieke kennis en vaardigheden nodig

Deze visie in de praktijk realiseren bleek nog niet zo eenvoudig. “Voor training in bijvoorbeeld gesprekstechnieken is er veel te koop. Maar, onze mensen hebben ook veel markt specifieke kennis en vaardigheden nodig. En daar is geen standaard training of opleiding voor te vinden in de markt. Daarom hebben we besloten de kennis en talenten die we intern beschikbaar hebben, te gebruiken om collega’s op te leiden.” DTV Consultants is gevraagd om het ontwerp en de implementatie van het ontwikkeltraject inhoudelijk en didactisch te ondersteunen en het realisatieproces te begeleiden.

Visie vertalen naar de praktijk: het proces

In het project waren vier stappen te onderscheiden:

  • Commitment bij medewerkers verkrijgen voor deelname aan het ontwikkeltraject.
  • Medewerkers met specifieke kennis betrekken bij ontwerpen en uitvoeren van het ontwikkeltraject.
  • Een (globaal) lesprogramma voor assistent-locatiemanagers en locatiemanagers ontwerpen.
  • Interne docenten opleiden

Er zijn verschillende ontwikkelbijeenkomsten georganiseerd. Bij de ontwerpsessies zijn medewerkers uit verschillende bedrijfsonderdelen betrokken: van bestaande locatiemanagers tot het hoofd van de financiële administratie. Voor het lesprogramma zijn ontwikkelingen in de markt, kenmerken van de doelgroep en kenmerkende beroepssituaties het startpunt geweest. Na het vaststellen van deze beroepssituaties is bepaald wat er getoetst moet worden, en hoe. Vervolgens zijn de vereiste competenties vastgesteld en werkvormen ontworpen. De beoogde interne docenten zijn door DTV Consultants getraind in didactische vaardigheden.

Een serieuze opleiding

Deelname aan het programma is pas mogelijk nadat er positieve gesprekken zijn geweest met de districtmanagers en de HR adviseurs. “Het is een serieuze opleiding. We hebben intern ervoor moeten werken om dit beeld op het netvlies te krijgen. Maar dat is zeker gelukt. We gaan ook een studieovereenkomst aan met medewerkers die in het Talent Programma instromen, net als we dat doen als een medewerker een externe opleiding gaat volgen.” Slagen voor de opleiding is een voorwaarde om door te kunnen groeien naar locatiemanager. Als dat niet lukt, krijgt de medewerker een mogelijkheid om terug te keren in zijn vorige functie.  Hierdoor krijgen medewerkers zekerheid over hun baan.

Praktijksituaties als uitgangspunt

Het lesprogramma is heel divers: van gastheerschap en gesprekstechnieken tot het opstellen van rapportages en inspelen op veranderende wensen van de opdrachtgever. Astrid: “Deelnemers krijgen in elk blok met praktijksituaties te maken. Bijvoorbeeld het vertalen van een Programma van Eisen naar een operationeel te realiseren SLA (Service Level Agreement). Werken met rapportages is ook belangrijk in ons werk. We gaan hier uitgebreid op in, zodat collega’s de rapportages goed kunnen interpreteren. Iets wat voorheen alleen een getal was, gaat dan leven. En zo kunnen ze daar dan ook op leren sturen.” Per kwartaal zijn er 1 tot 2 kennisdagen, in totaal zijn er 9. Iedere deelnemer maakt ter voorbereiding op een module een voorbereidingsopdracht. Elke module sluiten zij af met een toets-opdracht die zij thuis moeten uitwerken. De interne opleiding wordt afgesloten met een eindpresentatie van een (fictieve) casus. De totale studiebelasting van het programma is 126 uur.

Aangenaam verrast door het niveau

Astrid: “Natalie Veenkamp van DTV Consultants heeft me goed geholpen bij het vertalen van onze visie naar de praktijk. Ik merk nu dat we baat hebben bij de grondige voorbereiding van het lesprogramma. De mensen die we inzetten als interne docent hebben ook een ontwikkeling doorgemaakt. Mooi om te zien!” Het Talent Programma is in april 2018 gestart. P1 is goed begonnen, aldus Astrid: “De directie was positief verrast door het professionele niveau van de interne opleiding. Ook deelnemers hebben aangegeven aangenaam verrast te zijn over de inhoud en kwaliteit van het lesprogramma.”

Advies en informatie
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building