Succesvolle werving Tilburg Veilig Naar School

Basisscholen in Tilburg kunnen kosteloos verkeerseducatieve projecten inzetten die hen onder de noemer ‘Tilburg Veilig Naar School’ (TVNS) worden aangeboden. Ongeveer 1 op de 5 scholen maakt daar gebruik van. De gemeente Tilburg wil het aantal deelnemende scholen laten groeien en heeft de expertise van DTV Consultants ingeschakeld om hen te overtuigen aanvullende verkeerseducatie projecten in te zetten om de verkeersveiligheid voor de jonge verkeersdeelnemers te verbeteren.

Guido Dolné, beleidsmedewerker mobiliteit bij gemeente Tilburg: “Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor ons. Een goede start is daarbij van belang, daarom investeren we ook in de inzet van verkeerseducatie op het basis- en voortgezet onderwijs. We hebben een uitgebreid aanbod van 17 verkeersprojecten. De standaard wervingsactie van de gemeente leverde te weinig aanvragen op, daarom heb ik een beroep gedaan op DTV Consultants”

Tientallen online adviesgesprekken

Het team Gedrag van DTV Consultants is goed bekend met wat er speelt op scholen en op welke manier daar het beste op in te spelen is. Alle zestig Tilburgse basisscholen zijn benaderd, met een flink deel van hen is een adviesgesprek gevoerd. Online, want door de ontwikkelingen rond het coronavirus waren afspraken op locatie niet mogelijk. In het adviesgesprek is naast de verkeersprojecten ook aandacht voor de verkeerssituatie in de schoolomgeving. Denk hierbij aan het haal- en brenggedrag van ouders en aan gevaarlijke punten in de schoolomgeving. Hierdoor heeft de gemeente goed zicht gekregen op de verkeerssituatie van de Tilburgse scholen.

Topresultaat

De actie was een succes: dit schooljaar maken 39 basisscholen gebruik van één of meerdere verkeerseducatieprojecten. “Een dikke verdrievoudiging ten opzichte van het vorige schooljaar, dan kun je spreken van een topresultaat,’ concludeert Dolné. Naast het projectaanbod zijn ook een aantal scholen geïnteresseerd in het Brabants Verkeersveiligheidslabel, waarmee zij structurele aandacht besteden aan verkeersveiligheid en verkeerseducatie.

Advies en informatie
Lisette de Wildt

Lisette de Wildt

Adviseur Gedrag
Nynke van der Kallen

Nynke van der Kallen

Adviseur Gedrag