Stedelijk mobiliteitsbeleid langs de SUMP-meetlat gelegd

De Sustainable Urban Mobility Plan methodiek is een manier om beleid voor duurzame stedelijke mobiliteit te ontwikkelen. Deze methodiek is door de Europese Commissie ontwikkeld. De vraag is hoe deze methodiek zich verhoudt tot de manier waarop we in Nederland doorgaans stedelijk mobiliteitsbeleid ontwikkelen. Dit is relevant omdat steeds meer gemeenten duurzaamheidsambities willen realiseren met hun mobiliteitsbeleid. DTV Consultants heeft een analyse gemaakt van 10 Nederlandse gemeenten.

Voor deze gemeenten is het mobiliteitsplan langs de SUMP meetlat gehouden. 4 van de 10 ‘traditionele’ plannen zijn SUMP proof. Deze zes overige plannen scoren over het algemeen hoog, maar er wordt niet voldaan aan een of meerdere basisvereisten.

Aandachtspunten voor de Nederlandse werkwijze zijn:

  1. Het stellen van duurzame doelen
  2. Opstellen van een lange-termijn visie
  3. Scenario ontwikkeling
  4. Opstellen van kosten-batenanalyse
  5. Doelen SMART formuleren
  6. Het opstellen van een implementatieplan

Gemeente Bernheze SUMP-proof

Gemeente Bernheze moest voor de periode 2016-2022 een nieuw mobiliteitsplan opstellen en had de ambitie om hierbij duurzaamheid centraal te stellen. Met dit doel in het achterhoofd startte de gemeente vorig jaar een project waarbij het mobiliteitsplan werd gebaseerd op de SUMP-methodiek (Sustainable Urban Mobility Plan) van de Europese Unie. Inmiddels is het mobiliteitsplan in Bernheze vastgesteld en heeft het als eerste in Nederland het certificaat ‘SUMP-proof’ gekregen. In Verkeer in Beeld verscheen op basis van deze casus een artikel met vijf tips voor het opstellen van een duurzaam mobiliteitsplan.

Resultaten onderzoek SUMP in Nederland

Tijdens het Nationaal Verkeerskunde Congres zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Download hier de uitgebreide paper

Advies en informatie
Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building