Stappenplan iVRI geeft wegbeheerders praktische handvatten

De intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) geeft wegbeheerders meer mogelijkheden om op basis van beleid de verkeersafwikkeling op het wegennet te beïnvloeden. Een iVRI wisselt ook informatie uit met weggebruikers. Weggebruikers kunnen zo worden geïnformeerd en geadviseerd, aan doelgroepen als nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en vrachtverkeer kan prioriteit worden gegeven en een iVRI ontvangt informatie om beter en voorspelbaarder te regelen. Een mooi toekomstbeeld, maar wat komt er allemaal kijken bij het waarmaken van dit beeld? Samen met het Ministerie van I&W schakelde CROW DTV Consultants in om een stappenplan voor de realisatie van een iVRI samen te stellen. Een nuttige handreiking voor alle wegbeheerders die met de iVRI aan de slag willen.

De gratis CROW-publicatie is meer dan alleen een ‘to-do’ lijst. Het realiseren van een iVRI vraagt ook dat de iVRI wordt opgenomen in een dataketen, om data te sturen en te ontvangen. Ook moet een iVRI voldoen aan (inter)nationale standaarden om weggebruikers, doelgroepen en straks ook automobielfabrikanten een uniform gedrag te garanderen.. Naast uitleg over de iVRI (werking, verkeerskundige functies, techniek, voordelen en aandachtspunten), beschrijft de publicatie de impact op de organisatie en de rol die verschillende deskundigen spelen om de iVRI uiteindelijk werkend op straat te krijgen. Daarnaast worden alle stappen inzichtelijk gemaakt, van beleidskeuzes (stap 1), de opdrachtfase (stap 2), realisatie (stap 3), de acceptatiefase (stap 4) en de beheerfase (stap 5). De publicatie is een levend document; omdat de iVRI nog relatief nieuw is is nog niet alles uitontwikkeld en ontstaan er zeker nog nieuwe inzichten. Er zullen dus regelmatig updates volgen.

Goede mix van eigen expertise en kennis van derden

Marcel Westerman, projectleider namens I&W vertelt waarom juist nu deze publicatie wordt uitgebracht: “Een groot aantal koplopende wegbeheerders is al druk bezig met de uitrol van iVRI’s. Hun ervaring kan andere overheden helpen die ook iVRI’s willen realiseren. Ook zijn er diverse tools en ondersteunende instrumenten beschikbaar. Om wegbeheerders te ondersteunen hebben we gezorgd dat de kennis, ervaringen, tools en instrumenten gebundeld en handzaam beschikbaar zijn in de vorm van stappenplan..” DTV Consultants is als onafhankelijk adviesbureau met veel ervaring in het werkveld van iVRI’s een logische partij om het stappenplan samen te stellen, vindt Westerman. “Zij hebben naast eigen expertise ook de ervaringen en kennis van de juiste andere partijen samengebracht in deze publicatie. Naast iVRI-deskundigen van overheden hebben aan het stappenplan ook wegbeheerders meegewerkt die nog geen ervaring met iVRI’s hebben, juist om te zorgen dat het stappenplan voor hen praktisch bruikbaar is.”

Het “Stappenplan iVRI: handreiking voor wegbeheerders” is vanaf nu beschikbaar op de website van CROW.

Advies en informatie
Joost Hormann

Joost Hormann

Adviseur Smart Mobility