Smart Mobility Academy ontsluit broodnodige kennis voor het werkveld

Vanuit de Human Capital Agenda Smart Mobility, actie 6 van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB), is samen met de krachtenbundeling Smart Mobility de nieuwe Smart Moblity Academy gerealiseerd. Op deze leeromgeving vind je een overzicht van cursussen, opleidingen en andere (online) leervormen die er zijn op het gebied van Smart Mobility. DTV Consultants heeft zowel het technische proces aangestuurd als de inventarisatie van de leerinhoud van de academie gedaan.

De Smart Mobility Academy is één van de acties van de Human Capital Agenda Smart Mobility. Door professionals in het werkveld is veelvuldig aangegeven dat er een gebrek is aan capaciteit en expertise om te kunnen werken aan Smart Mobility. Ook lijkt er meer nodig om Smart Mobility van experiment naar implementatie te krijgen en wordt het wiel vaak op meerdere plekken tegelijk uitgevonden. Daarom is zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau besloten dat er een Human Capital Agenda (HCA) Smart Mobility moet worden vormgegeven en uitgevoerd.

Expertise voortdurend in ontwikkeling

Natalie Veenkamp van DTV Consultants is procesregisseur voor de Human Capital Agenda: “Het is een hele uitdaging om de relevante kennis in dit vakgebied bij elkaar te krijgen. De expertise op het gebied van Smart Mobility is bovendien voortdurend in ontwikkeling. Ik ben trots op de goede samenwerking die de Smart Mobility Academy mogelijk heeft gemaakt.”

Relevant aanbod vinden

In het najaar worden ook vakken/opleidingen die er zijn bij hbo’s en universiteiten toegevoegd aan de leeromgeving. De leervormen zijn gelabeld op doelgroep, onderwerp/thema, type leervorm en gratis of betaald. Zo kunnen professionals snel uitfilteren welk aanbod voor hen relevant is.

Bekijk de Smart Mobility Academy

Advies en informatie
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building