Slimme verkeerslichten vormen ‘ITS-corridor’ in Eindhoven en Helmond

De gemeenten Eindhoven en Helmond hebben grote ambities op het gebied van smart mobility. Dit is één van de redenen waarom zij samen het European ITS Congres in de zomer van 2019 hebben georganiseerd. Het congres was direct een goede gelegenheid om werkende iVRI’s als showcase in te zetten ten bate van de congresdeelnemers. DTV Consultants is gevraagd om de realisatie van deze ‘ITS-corridor’ in Eindhoven te begeleiden.

Eye-opener voor internationale gasten

De ITS-corridor bestaat uit iVRI’s op tien kruispunten in Eindhoven en Helmond en kon zo de  eventlogistiek tussen het Evoluon (de congreslocatie in Eindhoven) en de Automotive Campus in Helmond verbeteren. Gert Blom trad op als als voorzitter van het organisatiecomité van het ITS congres: “Dat is gelukt, de ritten verliepen wat betreft de reistijd probleemloos. En dat terwijl er ook nog wegwerkzaamheden waren”. Voor de internationale gasten was de ITS corridor wel een eye-opener, aldus Blom. “Waar in andere landen vaak nog alleen maar gepraat wordt over smart mobility draait het hier gewoon op straat. ” De congresbezoekers konden voor een aantal kruispunten in een smartphone app zien wanneer het verkeerslicht groen licht gaat geven (use case informeren). Ook de use case prioriteren konden ze aan den lijve ondervinden, de busjes waarmee zij tussen de congreslocaties werden vervoerd konden op een aantal kruispunten prioriteit aanvragen bij het verkeerslicht.

Leren door het te doen

Leon van den Biggelaar, adviseur Dynamisch Verkeersmanagement bij gemeente Eindhoven, noemt het aanleggen van de ITS-corridor een logische stap. “Als we een verkeerslicht vervangen doen we dat altijd door een iVRI. Tegelijkertijd willen we als wegbeheerder graag ervaring opdoen met ITS applicaties. Ons hele netwerk simuleren is veel te duur, dat zou investeringen van honderdduizenden euro’s vergen. We hebben er daarom voor gekozen om proefondervindelijk te leren welke ITS toepassingen het beste werken voor de doorstroming op ons verkeersnetwerk. Daarbij heeft de doorstroming op de ring de hoogste prioriteit. Op solitaire kruispunten zullen we waarschijnlijk de ITS versie van CCOL 10 applicatie gaan gebruiken. Hiermee is ook winst te behalen, terwijl het beheer, zowel financieel als vakinhoudelijk, veel minder inspanningen vraagt.”

ITS applicaties testen op bestaande en nieuwe iVRI’s

In Eindhoven was in het kader van Talking Traffic al een streng verkeerslichten aan de Eisenhouwerlaan omgebouwd tot iVRI’s. Hier draait een groene golf (ODYSA). Ook zijn deze verkeerslichten in staat om informatie te geven over de tijd tot rood licht en de tijd tot groen licht. Zo passen deze iVRI’s de Talking Traffic use case informeren toe. Van den Biggelaar: “Een ander deel van de verkeerslichten op de corridor had nog lokale verkeerslichtenregelingen, die hebben we in aanloop naar het ITS-congres omgebouwd naar iVRI’s en voorzien van de ITS applicatie ImFlow.”

Gezamenlijk belang en goede samenwerking

Voor de vier nieuwe iVRI’s heeft DTV Consultants het volledige realisatieproces begeleid, de slimme verkeerslichten moesten vóór het congres volledig werkend en ingeregeld zijn opgeleverd. Van den Biggelaar: “De showcase met zowel tijd tot rood / tijd tot groen (use case informeren) en het prioriteren van voertuigen met congresdeelnemers is goed gelukt. Daar heeft Marcel Willekens van DTV Consultants ook flink aan getrokken, samen met Dynniq. Het gezamenlijk belang en de goede samenwerking en inzet heeft tot een goed resultaat geleid. Zonder de inzet van Marcel was het waarschijnlijk niet op tijd gelukt.”

Blijven verbeteren

Nu de ITS-corridor ‘live’ staat is het werk nog niet helemaal klaar, vertelt Van den Biggelaar. “We gaan nog schouwen op straat, daarbij kijken we vooral naar de geloofwaardigheid van de ITS applicaties. Zo hebben we al gezien dat de doorstroming voor het autoverkeer verbetert, maar dat de wachttijd voor fietsers op een paar kruispunten langer wordt. We moeten dan beslissen wat we acceptabel vinden. Met de uitkomsten van de schouw kunnen we vervolgens de verkeerslichtenregelingen verder optimaliseren.”

Living lab Helmond

Blom werkt als strategisch adviseur mobiliteit bij gemeente Helmond. “In het verkeerskundige vakgebied in Nederland heeft Helmond een behoorlijke naam opgebouwd op het gebied van smart mobility. We hebben er bij het vaststellen van onze mobiliteitsvisie bewust voor gekozen om als een ‘living lab’ te fungeren. Het formaat van Helmond als middelgrote gemeente leent zich daar prima voor.” Die visie is niet alleen gebaseerd op verkeerskundige ambities legt Blom uit. “Beleidsmatig zit er voor ons een duidelijke link naar het economische belang van onze gemeente. De Automotive campus is belangrijk voor ons en we willen graag meer bedrijven hier naartoe halen. Werken aan ITS is voor ons dus onderdeel van het werken aan het vestigingsklimaat.”

Advies en informatie
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility