Simulatie laat zien dat rotonde verkeerslicht kan vervangen

De gemeente Breda heeft voor een aantal kruispunten die met verkeerslichten zijn geregeld, onderzocht of deze kunnen worden verwijderd en kunnen worden vervangen door een rotonde. Het eerste kruispunt waarbij dit plaats heeft gevonden is het kruispunt Sint Ignatiusstraat – Hoogeind – Teteringsedijk.

Om te bepalen of de verkeerslichten kunnen worden vervangen door een rotonde heeft DTV Consultants met VISSIM een eerste ontwerp van de rotonde gesimuleerd. Verkeerskundigen gebruiken vaak rekenprogramma’s zoals Meerstrookserotondeverkenner, Lisa+ en OMNIX om te bepalen of een rotonde op een bepaald kruispunt voor een juiste doorstroming zorgt.

Model ontwikkeld om rotondes natuurgetrouw te simuleren

De invloed van het langzaam verkeer is met deze rekenprogramma’s moeilijk in kaart te brengen. Op het kruispunt Sint Ignatiusstraat – Hoogeind – Teteringsedijk is het aandeel langzaam verkeer (met name fietsers) hoog. Daarom is in dit geval gekozen om met behulp van een VISSIM simulatie eerst te bekijken hoe de verkeersafwikkeling op een rotonde op dit kruispunt verloopt, voordat overgegaan werd op daadwerkelijke realisatie.  Een rotonde simuleren is lastig, DTV Consultants heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste manier om dit zo natuurgetrouw mogelijk te doen. Het door ons ontwikkelde VISSIM-model is hierdoor gekalibreerd, de uitgangspunten (afrijcapaciteit, verzadigingsgraad, etc). zijn daarin gelijk aan de Meerstrooksrotondeverkenner.

Simulatie toont haalbaarheid rotonde aan

Uit de simulatie is naar voren gekomen dat het verkeer op dit kruispunt prima door een rotonde kan worden afgewikkeld, zonder dat dit een nadelig effect heeft op de doorstroming. Op maandag 25 september heeft de Bredase wethouder Economische Zaken, Mobiliteit en Openbare Ruimte Boaz Adank de rotonde feestelijk geopend.

Advies en informatie
Yuri Koenen

Yuri Koenen

Adviseur Smart Mobility