Simulatie bevestigt: groene golf Randweg Bergen op Zoom kan worden uitgebreid

De gemeente Bergen op Zoom is gestart met de voorbereiding van de realisatie van Scheldevesting. Een uitbreiding aan de zuidwest kant van Bergen op Zoom, met onder meer 1.200 nieuwe woningen en nieuwe bedrijventerreinen. Om het gebied bereikbaar te maken en te houden wordt de bestaande Randweg West doorgetrokken. Hierdoor ontstaat een nieuwe Randweg Zuidwest. Vanaf de zomer 2016 is de nieuwe Randweg Zuidwest opengesteld voor het verkeer.

Om de doorstroming van en naar de A4 te garanderen had de gemeente de wens om het bestaande ODYSA-systeem op de Randweg Noordwest door te trekken tot op de nieuwe Randweg. De gemeente heeft DTV Consultants gevraagd om voor de drie nieuwe kruispunten de verkeerslichtenregelingen te ontwerpen en te programmeren. In totaal werkt ODYSA nu op 8 kruispunten in één en hetzelfde netwerk.

Toetsen uitgangspunten

Eerste stap in dit project was het toetsen van de gemaakte ontwerpen en uitgangspunten. Om zowel het definitief verkeerskundig ontwerp als de geprogrammeerde verkeerslichtenregelingen te kunnen toetsen is een verkeerssimulatie met VISSIM gemaakt. Hieruit moest blijken of het geplande wegennetwerk het verkeer goed kan afwikkelen.

Simuleren opvolggedrag snelheidsadvies

Belangrijk onderdeel hierbij is het opvolggedrag: wat doen bestuurders met de door ODYSA gegeven adviessnelheid om met de groene golf mee te kunnen rijden? Hiervoor zijn de te simuleren voertuigen ingedeeld in categorieën: een gedeelte van de voertuigen dat het snelheidsadvies opvolgt en een gedeelte dat dit niet doet. Deze indeling is gedaan op basis van ervaringen in de praktijk.

De simulatie ziet er zo uit:

Een YouTube video kan niet weergegeven worden omdat het gebruik van YouTube cookies niet is toegestaan.

   

Groene golf mogelijk

Uit de simulatie blijkt dat de extra kruispunten met verkeerslichten aangesloten kunnen worden op de groene golf van ODYSA. Het verkeer blijft duidelijk doorrijden. Ivo van Hoof, beheerder Openbare Verlichting & verkeersregelinstallaties bij gemeente Bergen op Zoom: “Met de conclusies van de simulaties hebben we het ontwerp stapsgewijs kunnen verbeteren en zijn we tot een goed definitief ontwerp gekomen. Daarnaast is de simulatie een goed hulpmiddel geweest voor DTV Consultants om een optimale verkeerslichtenregeling voor de Randweg te ontwerpen.” De ODYSA netwerkregeling in Bergen op Zoom is nu actief voor 8 VRI’s. Hiermee kunnen gebruikers van de Randweg bijna 4,5 kilometer profiteren van de groene golf.

Advies en informatie
Wilco Kooijman

Wilco Kooijman

Adviseur Smart Mobility
Yuri Koenen

Yuri Koenen

Adviseur Smart Mobility