SimSmartMobility: Talking Traffic oplossingen realistisch simuleren

Wat is het effect van Smart Mobility diensten op zaken zoals doorstroming, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid? TNO, TU Delft en Connecting Mobility werken met verschillende marktpartijen samen om het antwoord op dit soort verkeerskundige vragen te kunnen beantwoorden. Ook DTV Consultants brengt hierbij expertise in. In de afgelopen maanden is een prototype gebouwd: SimSmartMobility. Op 27 januari ondertekende DTV Consultants samen met alle andere betrokken partijen een intentieovereenkomst, waarin we ambitie uitspreken om door samenwerking het simuleren van Smart Mobility oplossingen verder te verbeteren.

SimSmartMobility is een platform om verschillende modellen en (Talking Traffic) diensten te simuleren. DTV Consultants heeft bijgedragen door een bestaande simulatie van ODYSA In Car aan te passen en in te brengen in SimSmartMobility.

ODYSA in Car in SimSmartMobility

ODYSA in Car in SimSmartMobility

Simuleren in-car dienst

Op dit moment worden onder de paraplu van Talking Traffic veel apps ontwikkeld die aangeven wanneer een verkeerslicht op groen springt. ODYSA In Car is hiervan een vroege voorloper: het geeft automobilisten een gepersonaliseerd snelheidsadvies in de auto om zo optimaal te kunnen profiteren van een groene golf. ODYSA In Car is nu in SimSmartMobility te demonsteren onder verschillende omstandigheden. Hiervoor hebben we het mogelijk gemaakt om de simulatie te starten met vooraf in te geven instellingen:

  • Verkeersintensiteiten (herkomst en bestemmingsmatrices),
  • Aantal deelnemers dat is uitgerust met de dienst (penetratiegraad)
  • Het opvolggedrag van de bestuurders.

Smart Mobility leren simuleren

Met de komst van Talking Traffic wordt het steeds complexer om de werkelijkheid op straat vooraf na te bootsen. Waar bij ODYSA In Car zowel de logica in de verkeerslichten als in de auto (het snelheidsadvies) door één partij bedacht en ontwikkeld zijn, is dat bij de use cases in Talking Traffic meestal niet zo. En dat maakt het lastiger te voorspellen wat de effecten van deze innovaties zullen zijn.

Onze deelname aan SimSmart Mobility heeft ons meer inzicht gegeven in de mogelijke effecten van Smart Mobility diensten. Ook de uitdagingen die daarbij in beeld komen, zijn goed in kaart gebracht. Denk aan:

  • Hoe om te gaan met onzekerheid in simulatiemodellen?
  • Hoe kun je in de simulatie meekijken met wat de bestuurder ziet
  • Wat is de beste manier om koppelvlakken tussen simulaties en Smart Mobility diensten te realiseren?
Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development