Schoolroutes achterhalen in Hardinxveld-Giessendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam had behoefte aan een actueel beeld van het de fietsroutes van basisschoolleerlingen in de gemeente. DTV Consultants werd gevraagd deze schoolroutes in kaart te brengen en vast te stellen waar verkeersveiligheidsknelpunten liggen.

Met het veranderen van de openbare ruimte en de infrastructuur verandert het fietsnetwerk mee. De gemeente gebruikte echter verouderde informatie. Het was tijd om het fietsnetwerk weer scherp op het netvlies te krijgen. In opdracht van de gemeente heeft DTV Consultants een interactieve enquête uitgezet waarmee de beleving van de verkeersveiligheid is gemeten. Op basis van locatie-informatie kon een routekaart worden gemaakt.

Op kaart beleving verkeersveiligheid aangeven

De enquêtetool Mappinion van DTV Consultants is ingericht om aan te sluiten bij de specifieke informatie rondom basisschoolroutes. Vervolgens kunnen respondenten geheel anoniem aangeven waar zij verkeersonveiligheid ervaren. Aan de hand van een set specifieke vragen kan achterhaald worden wat de oorzaak is van de subjectieve verkeersonveiligheid. Naast vragen over de gehele gemeente zijn ook vragen gesteld die ingaan op de schoolomgeving.

Fietsroutes basisschool leerlingen op kaart

Op deze kaart is data over de schoolroutes en aangegeven verkeersveiligheidsknelpunten gecombineerd.

Verschillend beeld scholen

De enquête is via de basisscholen van Hardinxveld-Giessendam uitgezet. In totaal hebben 231 respondenten de enquête ingevuld en daarbij 363 prikkers geplaatst. In de resultaten van de schoolomgevingen is een sterk verschillend beeld te zien tussen de verschillende scholen. Krien de Jong, beleidsmedewerker RO en verkeer bij gemeente Hardinxveld-Giessendam: “Helaas zijn de aantal respondenten van de uitgezette enquête te laag, gemiddeld 18%. Dit percentage respondenten is te laag om daadwerkelijk de uitkomsten direct te kunnen gebruiken voor het GVVP. Wel bevestigen de prikkers op de kaart punten waarvan we weten dat ze onveilig worden ervaren. We kunnen de uitkomsten dus wel gebruiken om eerdere bevindingen te bevestigen.” Over de fietsroutes van en naar de scholen is het beeld gelijkmatiger. Dit is te verklaren, fietsroutes liggen door de gehele gemeente en niet alleen direct in de eigen schoolomgeving.

Oversteken kan veiliger

In totaal zijn 11 locaties verder geanalyseerd. “Dit is samengesteld uit de 7 meest gekozen locaties, en 4 locaties die we als gemeente belangrijk vonden. In de analyse is gekeken naar de categorie ervaren onveiligheid en naar mogelijke oplossingen. Veel terugkomende signalen zijn een slechte oversteekbaarheid, drukte, snelheid en het overzicht van een locatie,” aldus De Jong. Bij mogelijke oplossingen denken de respondenten vooral aan het verbeteren van oversteekplaatsen. Wat opvalt is dat veel respondenten het plaatsen van verkeerslichten zien als een oplossing voor de problemen. De rest van de genoemde oplossingen zijn redelijk locatiegericht, zoals het aanleggen van een oversteekplaats of het plaatsen van de snelheidsremmer.

Schoolroutes als input voor GVVP

Op basis van postcodegegevens en de locatie van de scholen is een routekaart gemaakt. Daardoor is het snel duidelijk wat de belangrijke routes zijn. De Jong: “Met deze route-informatie worden de huidige problemen in de infrastructuur bevestigd . We gebruiken deze informatie als input voor het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) dat in 2021 moet worden vastgesteld.”

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur