Samenwerken aan veiliger fietsen door Wageningen

De meest gebruikte, kortste en belangrijkste fietsverbinding tussen het universiteitsterrein (De Campus) en de rest van Wageningen loopt door de wijk Tarthorst. Dit levert hinder op in de wijk en zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Jonge kinderen kunnen niet veilig oversteken om naar school te gaan en verkeerslichten worden regelmatig genegeerd. Ook loopt het overige verkeer in de spits op enkele plekken vast. De gemeente heeft ons gevraagd om samen met omwonenden oplossingen te bedenken.

Wageningen hecht veel waarde aan burgerparticipatie. Daarom hebben we belanghebbenden uitgenodigd voor een klankbordgroep en twee bijeenkomsten georganiseerd. Eddo van der Meulen, projectleider van de gemeente Wageningen: “Ik heb de manier van werken van DTV Consultants als positief ervaren. Verschillende actoren werden actief en enthousiast bij het proces betrokken en de communicatie naar alle deelnemers was open en transparant. Dit heeft bijgedragen aan een goede sfeer tijdens de werksessies. Er werd ruimte gemaakt om tegenstrijdige belangen te benoemen, wat voor wederzijds begrip en uitdieping van de mogelijkheden heeft gezorgd. Ook al zijn we er nog niet uit, we blijven met elkaar in gesprek. De gemeente moet een afweging maken op het algemene belang; wijkbewoners gaan voor veiligheid in hun wijk, en dat is te begrijpen.”

Fietsers zoveel mogelijk uit de wijk weren

De ideeën uit de eerste werksessie zijn op tekening uitgewerkt. Hoofdvarianten waren een route door de wijk heen en een route om de wijk heen. In de tweede werksessie zijn deze opties besproken. De betrokkenen erkenden dat verschillende voorgestelde maatregelen in de wijk zelf, een verbetering zouden betekenen ten opzichte van de huidige situatie. Toch bleven zij ervan overtuigd dat doorgaand fietsverkeer zoveel mogelijk uit de wijk geweerd moet worden. De voorkeur van de bewoners ging uit naar een situatie waarbij de gemeente zowel de fietsroute door de wijk beter vormgeeft, als gebruik van de route om de wijk heen stimuleert.

Scenario fietsroute Tarthorst

Goed beeld van de mogelijkheden

De input van betrokkenen vormde de basis voor het advies aan de gemeente. Van der Meulen: “DTV Consultants heeft verschillende oplossingsscenario’s uitgewerkt in gedetailleerde ontwerpschetsen. Deze gaven een goed beeld van de mogelijkheden. Het was precies wat we als gemeente gevraagd hadden.” Het uiteindelijke scenario dat aan het gemeentebestuur (die het besluit moet nemen) is voorgelegd, was een fietsstraat door de wijk heen met daarbij een autovrij deel voor de basisschool.

Andere wending in raadsvergadering

Dit scenario was niet voor alle belanghebbenden de meest wenselijke. En dat gaf een wending tijdens de behandeling van dit item in de raadsvergadering. Van der Meulen: “We zijn in het traject met belanghebbenden vooral uitgegaan van veiligheid voor alle zwakke verkeersdeelnemers. De Raad wil vooral de nadruk leggen op verkeersveiligheid voor de basisschoolkinderen. Zij hebben gekozen voor een extra oplossingsrichting. In deze variant wordt het doorgaande fietsverkeer vroegtijdig gescheiden van de fietsende basisschoolkinderen. Dit biedt meer bescherming voor deze specifieke doelgroep. De fietsers richting de Campus worden dan over de kortste route geleid; de route die ze nu ook al nemen. Als de Raad deze keuze formaliseert, is maatwerk nodig om de verkeersveiligheid op deze locatie verder te waarborgen.”

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur