Rotterdamse burgers geven gemeente duidelijk beeld van subjectieve verkeersveiligheid

De gemeente Rotterdam wil de beleving van verkeersveiligheid in de Havenstad verbeteren. Dit past in de nieuwe risico gestuurde aanpak van de gemeente. Daarom is in mei gestart met het letterlijk in kaart brengen van subjectieve verkeersveiligheid in de gemeente. Hiervoor gebruikten zij de online verkeersenquête tool van DTV Consultants. Bewoners konden per persoon maximaal 3 prikkers zetten op locaties die zij verkeersonveilig vinden. Ook is iedere deelnemer gevraagd een aantal algemene vragen over verkeersveiligheid te beantwoorden.

De actie leverde veel bruikbare data op, Dankzij de voortvarende verspreiding van de link door de gemeente Rotterdam bleek de campagne een groot succes. Er zijn door 2173 inzendingen in totaal 3745 prikkers geplaatst. In onderstaande afbeelding is het aantal inzendingen per wijk te zien, met als koploper de wijk Feijenoord.

Binnen en buiten de eigen wijk

Inzenders konden zowel prikkers zetten in de eigen wijk als daarbuiten. In de analyse konden deze verschillende prikkers als zodanig worden aangemerkt. 712 Prikkers waren buiten de wijk geplaatst en de overige prikkers in de eigen wijk. Dit bleek een belangrijke invalshoek omdat bewonerservaringen zich niet precies beperken tot de eigen wijkgrenzen. Veel meldingen waren in grensgebieden of bij algemene ontsluitingswegen van- en naar de snelweg.

Gedrag of infrastructuur

In 38% van de gevallen gingen de meldingen uitsluitend over gedrag, in 35% van de gevallen over de inrichting van de weg. Bij de resterende 27% werden beide aspecten genoemd als oorzaak van verkeersonveiligheid. De bandbreedte voor uitsluitend de component gedrag varieerde daarbij per wijk: van 30% in Hillegersberg-Schiebroek tot 54% in Charlois. Tellen we daarbij de component op waarbij gedrag en infrastructuur allebei worden genoemd, dan is dat respectievelijk 52% (Rozenburg) en 75% van de prikkers (Charlois en Delfshaven). Dat betekent dat in bijvoorbeeld Rozenburg 48% van de meldingen uitsluitend betrekking heeft op de inrichting van de weg.

Verdere analyse onderweg

Naast deze gegevens is ook gevraagd om welk verkeersgedrag en welke inrichtingsproblemen het dan expliciet gaat en vooral ook welke verkeersdeelnemers daarbij betrokken waren. Deze resultaten worden op dit moment nog geanalyseerd.

Te hard rijden is een belangrijk aandachtspunt

Bij de algemene vragen konden bewoners 100 punten verdelen over verschillende aspecten die ze belangrijk vonden voor verkeersveiligheid. Hoewel de meeste punten naar “te hard rijden” gingen, hadden bewoners ook een ander beeld van de aspecten die van belang waren voor verkeersveiligheid. De categorie “anders, namelijk” scoorde bijna even hoog als “te hard rijden”, hoewel dit behoorlijk verschilde per wijk.

Belangrijkste resultaat is echter dat in één oogopslag duidelijk wordt, welke locaties in Rotterdam door inwoners gevaarlijk gevonden worden. Lees hier meer over de resultaten van de gemeente Rotterdam en de top 3 van gevaarlijke locaties per wijk.

Bruikbare informatie

“Gemeente Rotterdam is blij met DTV Consultants voor het bieden van een toegankelijke oplossing om meldingen over verkeersveiligheid om te zetten in bruikbare informatie, het helpt in het oplossingsgericht werken aan verkeersveiligheid.”

Remco Smit, adviseur mobiliteit bij gemeente Rotterdam

Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development
Gert-Jan Jacobs

Gert-Jan Jacobs

Lead Webdeveloper