Rotterdam vraagt inwoners mee te denken over anderhalvemeter samenleving

Op welke plekken kun je goed anderhalve meter afstand houden? En waar moet er eerst wat gebeuren voordat dit kan? Gemeente Rotterdam en de Verkeersonderneming vragen aan inwoners om aan te geven waar er volgens hen te weinig ruimte is. Hiervoor gebruiken zij Mappinion van DTV Consultants.

In Rotterdam zijn er veel straten met smalle stoepen. Ook fietsen is op veel plekken lastig met 1,5 meter afstand. Daarnaast spelen zaken zoals uitstallingen van winkels, geparkeerde fietsen, scooters en auto’s plek in de openbare ruimte. De gemeente ziet de noodzaak om tijdelijk ruimte gaan maken voor de anderhalve meter samenleving. De noodzakelijke informatie om deze klus te klaren is niet volledig aanwezig bij de gemeente. Reden om dit te ‘crowdsourcen’ bij haar inwoners.

Verbeterplekken aangeven op een kaart

In een digitale enquête kunnen Rotterdammers drie verbeterplekken aangeven voor voetgangers en fietsers. Dit kunnen zij doen door prikkers te plaatsen op de kaart van Rotterdam. Bij iedere prikker is aan te geven wat het mogelijke knelpunt is, bijvoorbeeld: obstakels op de stoep of te weinig ruimte op het fietspad om op 1,5 meter te passeren. Vervolgens is het mogelijk om een oplossingsrichting voor te stellen.

Afbeelding: Met een prikker kunnen Rotterdammers aangeven waar het beter kan. Vervolgens kunnen ze ook aangeven waarom dat is en een oplossingsrichting voorstellen.

Onderbouwde keuzes maken

De gemeente en de Verkeersonderneming krijgen met Mappinion snel inzicht in de locatie en mogelijke aard van de knelpunten. Geclusterde prikkers brengen in beeld waar volgens inwoners de beste verbeterkansen liggen. Zo kan de gemeente vlot en goed onderbouwd keuzes maken voor vervolgacties.

Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development