Rijstroken beter benutten met groene golf Claudius Prinsenlaan in Breda

De Claudius Prinsenlaan in Breda is één van de hoofdwegen waarover verkeer vanaf de zuidelijke rondweg verder de stad in rijdt. Deze rondweg is verbonden met de A27 (oostkant) en A16 (westkant) van Breda. DTV Consultants heeft in opdracht van gemeente Breda een door SENSE aangestuurde groene golf ontworpen en geprogrammeerd om de doorstroming van en naar de rondweg zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op het kruispunt dat de rondweg met de Claudius Prinsenlaan verbindt, heeft een van onze verkeersregelkundigen recent een extra slimmigheid ingebouwd in de groene golf.

In de bestaande situatie was er één rijstrook voor rechtdoor beschikbaar en twee voor linksaf (de rondweg op). Door uitbreiding van het ziekenhuis Amphia Molengracht neemt de verkeersdrukte op dit kruispunt toe. Gemeente Breda werd daarom geadviseerd om op dit punt de middelste rijstrook voor zowel rechtdoor als linksaf te gaan gebruiken. Om vervolgens alle drie de rijstroken met één signaalgroep te regelen. Dit betekent dat de grote rechtdoor gaande verkeerstromen in tegengestelde richtingen niet meer tegelijk op groen kunnen. Dit komt de geloofwaardigheid van de regeling niet ten goede. Ook kan een groot deel van de toegevoegde capaciteit niet worden benut.

Gecombineerde rijstrook beter benutten door gebruik twee signaalgroepen

Omdat het hier om volgrichtingen gaat, is er besloten de verschillende verkeersbewegingen toch met twee signaalgroepen te regelen. Deze signaalgroepen kunnen afzonderlijk van elkaar op groen gaan.

Deze combinatie is hier mogelijk omdat:

  • Met behulp van de halfstarre structuur de toevoer gecontroleerd is.
  • Van de toevoer de linksafbeweging een enkele rijstrook heeft en het verkeer bij het volglicht rechtdoor rijdt (het is niet logisch om als je van de rondweg af komt, hier direct weer linksaf te gaan: je gaat dan terug de rondweg op).
  • Van de toevoer eerst de linksafbeweging groen krijgt en vervolgens de rechtdoorgaande richting (zie hieronder paarse lijn).
  • Op het moment dat van de toevoer de rechtdoorgaande richting groen krijgt, ook op bovenstaand punt op alle drie de rijstroken groen wordt getoond.

De regeling draait in de daluren voertuigafhankelijk. Het groen worden van de toevoeren is dan veel vrijer. Voor de veiligheid tonen de signaalgroepen boven de drie rijstroken altijd hetzelfde lichtbeeld als het voertuigafhankelijke programma actief is.

Advies en informatie
Yuri Koenen

Yuri Koenen

Adviseur Smart Mobility