Resterende roodtijd en groentijd voorspellen voor voertuigafhankelijke regeling

Slimme verkeersregelinstallaties geven informatie door aan slimme apps waarmee weggebruikers geïnformeerd worden over wanneer het groen wordt, of hoe lang ze nog moeten wachten op rood. DTV Consultants heeft een analysetool en bijbehorende dienst ontwikkeld om deze berichten te analyseren. Onze analysetool geeft een duidelijk beeld van de kwaliteit van de voorspellingen. We gebruiken deze informatie om voorstellen te doen voor verbetering van de slimme verkeerslichtenregeling.

Het uitwisselen van informatie tussen verkeersregelinstallaties en apps is, kort samengevat, use case 4 van het partnership Talking Traffic. Omdat we in Nederland complexe voertuigafhankelijke verkeerslichtenregelingen gewend zijn, zijn deze tijden niet zo eenvoudig te voorspellen. De duur van het groen (en dus ook het rood) is immers afhankelijk van de hoeveelheid verkeer op de verschillende richtingen.

Inschatting: wanneer wordt het groen?

In veel gevallen gaat het dus om een schatting van de resterende groen- en roodtijd. De maker van het verkeersregelprogramma kan daarom verschillende waarden meegegeven aan de voorspelling: de meest waarschijnlijke resterende tijd en de minimale en maximale waarde hiervan. Bovendien kan er informatie worden geleverd over de (geschatte) betrouwbaarheid van het voorspellingsbericht.

Betrouwbare voorspellingen maken

Waar een programmeur van een verkeerslichtenregeling misschien het zekere voor het onzekere neemt, ontdekt onze tooling bepaalde ‘wetmatigheden’. Zo kunnen met meer vertrouwen voorspellingen worden gedaan. Ook wordt duidelijk wat de rol is van specifieke functionaliteit van de regeling . Denk aan prioriteit voor bussen of, het meeverlengen van richtingen met andere richtingen.

Verbeteren verkeerslichtenregeling

De tool geeft duidelijk inzicht. Ook maakt het duidelijk waar en onder welke omstandigheden de voorspellingen beter kunnen. We kunnen eveneens de betrouwbaarheidsindicator met terugwerkende kracht evalueren: wordt de betrouwbaarheid van een voorspelling niet over- of onderschat? Met deze informatie kunt u de verkeerslichtenregeling aanpassen. Eindresultaat: er komt meer bruikbare informatie in de slimme apps terecht.

Analyse op basis van VLOG-bestand

Voor het uitvoeren van een dergelijke analyse hebben wij slechts een VLOG-bestand nodig, bij voorkeur van een simulatie of een regeling die al in bedrijf is. In beide gevallen werken we dan met echte verkeersdata. U krijgt dan een beknopte rapportage met alle relevante statistieken van de desbetreffende regelingen, met waar mogelijk suggesties voor verbetering.

Advies en informatie
Daniel Schreinemacher

Daniel Schreinemacher

Adviseur Smart Mobility
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development