Reistijdmetingen voor minder hinder succesvol ingezet voor N516

In opdracht van Heijmans heeft DTV Consultants samen met HIG reistijdmetingen uitgevoerd tijdens de werkzaamheden aan de N516 in Zaandam en Oostzaan. Met deze live reistijdinformatie hielpen we automobilisten om de slimste route te bepalen tijdens de wegwerkzaamheden.

De reistijden werden bepaald door bluetooth apparaten (zoals smartphones) op elk meetpunt te scannen en herkennen. De apparatuur om dit te meten werd geleverd door HIG. Er zijn in totaal tien meetpunten ingezet. DTV Consultants zette de metingen om naar reistijden op deeltrajecten (hoe lang heeft de drager van het bluetooth apparaat erover gedaan om van meetpunt 1 naar meetpunt 2 te komen). Deze deeltrajecten werden weer samengevoegd tot routes.

Kaarten met realtime reistijdinformatie op mobiele website

DTV Consultants heeft een tool ontwikkeld die deze informatie weergeeft op kaarten. Deze automatisch gevulde kaarten laten zowel de reistijd op de deeltrajecten zien (met een kleur), als de reistijden op twee onderling alternatieve routes (getalswaarde in minuten). Deze kaarten waren zichtbaar op de mobiele website 516beter.nl (ontwikkeld door www.mobilewater.nl). Naast kaartinformatie kan het systeem natuurlijk ook ruwe data opleveren.

Verschillende routes bieden

Onderstaand kaartje laat zien hoe voertuigen van de snelweg A7 het beste kunnen rijden naar de bedrijventerreinen Westerspoor en Achtersluispolder. Hoewel alle afzonderlijke wegvakken groen zijn (en dus weinig tot geen vertraging opleveren), is er wel een verschil te zien tussen route A en route B. De witte bolletjes zijn meetpunten, daartussen liggen de afzonderlijk gemeten wegvakken. Ook zijn herkomst (groen is het startpunt) en bestemming (rood is het eindpunt) van de bedoelde route en de rijrichting duidelijk te zien.

Privacy reizigers geborgd

De opgehaalde bluetoothdata waren versleuteld en werden direct na gebruik weggegooid. Zo borgden we de privacy van reizigers op de gemeten trajecten. Een extra uitdaging was om reistijden te bepalen op wegvakken waar ook fietsers en voetgangers reden. De apparaten van deze reizigers werden uit de resultaten gefilterd.

Floating car data, kentekens en andere identifiers

De ontwikkelde systematiek kan ook met andere unieke identifiers werken, zoals anoniem WiFi, bluetooth of kentekens. Kentekens scannen levert natuurlijk wel meer data op dan de andere technieken. Ook kan het systeem andere databronnen zoals Floating Car Data of Google reistijdmetingen integreren om de reistijdinformatie nog accurater te maken. Hybride toepassingen van Floating Car Data met puntmetingen zijn eveneens goed mogelijk. Natuurlijk is ook bij inzet van deze alternatieve databronnen de privacy van de reiziger altijd geborgd. Reistijddata uit andere bronnen is succesvol gebruikt in de testfase, voordat de bluetooth systemen op straat operationeel werden.

Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development