Reisloket UMC Utrecht informeert patiënten en bezoekers succesvol over mogelijkheden van OV

Afgelopen winter heeft het UMC Utrecht een proef gehouden met het Reisloket openbaar vervoer (OV). Het Reisloket informeert bezoekers en patiënten over de mogelijkheden om met OV naar het UMC te reizen, in plaats van de auto te gebruiken. De proef is succesvol.

Bijna 1.100 mensen zijn van december tot en met februari in het Reisloket door vrijwilligers geïnformeerd en geadviseerd. Het ziet er naar uit dat de pilot een positief effect heeft op het reisgedrag: in de evaluatie geeft 69% van de ondervraagden aan na hun bezoek vaker met openbaar vervoer naar het ziekenhuis te reizen.

Reisadvies en probeerkaart zijn goed gebruikt

De frequentie van het aantal reizen met OV naar het UMC Utrecht varieert van één tot vier keer. Die zijn gemaakt in een periode van twee maanden ná afloop van de proef. Het effect op langere termijn kennen we nog niet. 87% geeft aan het verstrekte reisadvies te hebben gebruikt. Bijna 80% heeft daarbij ook de gratis probeerkaart gebruikt, die in het Reisloket verkrijgbaar was. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers van het Reisloket was 57 jaar. Dit was de boogde doelgroep: 55+-ers, een groep die drempels ondervindt met OV te reizen.

Samenwerking met vervoerders

Busmaatschappij Qbuzz en de NS hebben meegewerkt aan het Reisloket, door medewerkers als OV-ambassadeur in te zetten. Hiervoor putten zij uit een pool medewerkers die tijdelijk niet inzetbaar zijn voor reguliere werkzaamheden. Deze samenwerking werd erg gewaardeerd, zowel door het UMC Utrecht als door de bezoekers van het Reisloket. De praktische kennis over het OV is bij deze medewerkers erg groot.

Autogebruik terugbrengen

Robert-Jan Cornelissen van het UMC Utrecht zegt hierover: ‘Als UMC Utrecht hebben we de ambitie het autogebruik naar het UMC Utrecht te reduceren, samen met andere organisaties op het Science Park. Voor medewerkers hebben we al veel georganiseerd, voor bezoekers en patiënten nog niet. Uit metingen naar het reisgedrag, wisten we dat openbaar vervoer voor veel patiënten en bezoekers een prima alternatief is. We vinden keuzevrijheid voor onze patiënten en bezoekers belangrijk, maar willen ze wel wijzen op de mogelijkheden van OV en dat aantrekkelijk maken. Dat is goed voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis en voor patiënten en bezoekers een goedkope optie. De proef met het Reisloket is één van de manieren waarop we daar invulling aan geven. Wij vinden dat deze pilot nuttig is geweest en gaan intern bekijken hoe we daar een vervolg aan gaan geven.”

Advies en informatie
Harmen Krusemeijer

Harmen Krusemeijer

Adviseur Gedrag