Programma van Eisen verkeerstechnische systemen gemeente Roermond

Het DesignerOutlet Center in Roermond groeit hard: het huidige aantal van 7 miljoen bezoekers per jaar stijgt naar verwachting  de komende jaren naar 10 miljoen koopjesjagers. Via de N280 komt het winkelend publiek hier. Deze provinciale weg gaat op de schop. Dit was aanleiding voor gemeente Roermond om samen met DTV Consultants een duidelijk programma van eisen (PvE) voor hun verkeerstechnische systemen op te stellen.

De N280 doorsnijdt de gemeente Roermond, met de stad zelf aan de ene zijde en het Designer Outlet Center aan de andere kant van de weg. Dit gedeelte van de provinciale weg heeft nu  al problemen met het soepel afwikkelen van  het verkeer, met name vanuit Duitsland. De verwachting is dat dit alleen maar toeneemt naarmate het outletcentrum uitbreidt. Reden voor provincie Limburg om dit gedeelte van de N280 te reconstrueren. Aangezien de N280 door Roermond loopt is de gemeente  een belangrijke stakeholder voor dit project. Vrijwel alle verkeerstechnische systemen in het projectgebied zijn namelijk eigendom van deze gemeente.

Wisselende afspraken en eisen verkeerssystemen

Ron Evers, projectcoördinator bij gemeente Roermond: “Zoals de meeste overheden werken we meestal projectmatig. Daarom zijn er steeds opnieuw eisen en afspraken vastgelegd in de betreffende contracten bij een plaatsing of vervanging van een verkeerslicht, of een ander systeem. Het integrale project voor de N280 is voor ons aanleiding om nu werk te gaan maken van een overkoepelend programma van eisen, waarmee we het ontwerp, de realisatie en het beheer van alle toekomstige verkeerssystemen vakkundig kunnen afdekken.”

Eisen en blinde vlekken in kaart

De gemeente Roermond heeft veel verschillende systemen in beheer:

DTV Consultants heeft alle beschikbare documentatie verzameld en daaruit de eisen en discussiepunten gedestilleerd. Ook hebben we in kaart gebracht welke blinde vlekken er zijn, en welke kansen er liggen om eisen te stellen aan alle verkeerstechnische systemen. In werksessies hebben we de discussiepunten, kansen en risico’s doorgenomen met betrokkenen van de gemeente en provincie. Zo konden we ontbrekende kennis opvullen en hen gelijktijdig van onderbouwd advies voorzien.

Geïnformeerd kunnen discussiëren

Evers: “De adviseurs van DTV Consultants hebben met gebruik van hun kennis van verkeersmanagementsystemen alle relevante informatie uit de bestaande bestekken en contracten gefilterd. Een logische keuze, want vrijwel alle gebruikte input is ook ooit door DTV Consultants zelf opgesteld. Tijdens de werksessies hebben ze ons geholpen bij de discussie om nut en noodzaak van bepaalde eisen geïnformeerd te kunnen voeren. De gekozen aanpak heeft zeker bijgedragen aan de kwaliteit van het uiteindelijk Programma van Eisen. Hier kunnen we de komende jaren mee vooruit.”

Besparing door uniforme werkwijze

In het PvE is veel aandacht besteed aan de te nemen processtappen bij de realisatie van verkeerssystemen, tot genoegen van Evers. “Dit maakt een zo uniform mogelijke werkwijze de standaard voor de gemeente Roermond. En dat biedt kansen voor besparing in tijd, regellast en geld.”

foto ‘Overview of Roermond‘ door Paul Arps, gebruikt onder Creative Commons Licentie 2.0.
Advies en informatie
Michiel Coppens

Michiel Coppens

Adviseur Smart Mobility