Proef touringcars op busbanen N44

Wat is het effect als touringcars op de N44 de busbanen en de KAR systemen mogen gebruiken? Om hier achter te komen hebben Rijkswaterstaat (RWS) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) een pilot opgezet. In deze proef mochten touringcars voor leerlingenvervoer van 2 internationale scholen bij Wassenaar de infrastructuur gebruiken die normaliter voor lijnbussen is bestemd. Nu mijden de vervoersbedrijven deze weg vaak, omdat de spits hier veel vertraging oplevert.

Carlo Cahn, secretaris bij KNV: “Onze branche helpt mee aan het beperken van de drukte op onze wegen. Wij vinden dat we dat nog beter kunnen doen als touringcars ook de busbaan kunnen gebruiken. Daarnaast is het voor onze leden natuurlijk interessant om busbanen te kunnen gebruiken, vanwege de kortere reistijden die dat oplevert. Sommige wegbeheerders staan echter niet te springen om touringcars op de busbanen. Er zijn onafhankelijke gegevens nodig om hen te kunnen overtuigen. Daarom hebben we lang en hard gelobbyd om onderzoek mogelijk te maken. RWS was vanaf het begin betrokken en schakelde DTV Consultants in om een onafhankelijke studie uit te voeren.”

Praktijkproef op busbaan

De pilot bekeek alleen het verkeer in de richting vanuit Den Haag naar de scholen. We hebben gedurende twee weken voor de start van de proef met GPS-apparatuur de rijtijden van de touringcars gemonitord, terwijl ze de hoofdrijbaan van de N44 gebruikten. Vervolgens is hetzelfde gedaan met de rijtijden wanneer de touringcars op de busbaan reden.

Lege busbaan N44

Simulatie grootschaliger inzet

Naast deze praktijkmeting is het traject met VISSIM gesimuleerd, om in beeld te brengen wat er gebeurt als er nog meer touringcars over de busbaan zouden rijden. Ook is onderzocht wat de effecten zijn van verschillende soorten prioriteitsverlening bij de verkeerslichten.

Belangrijkste uitkomsten:

  • Touringcars profiteren vooral van busbaangebruik over langere afstanden. Bij korte stukken is er teveel tijdsverlies bij het in- en uitvoegen in de hoofdstroom
  • De gemiddelde tijdswinst voor touringcars op de N44 bleek vrijwel gelijk aan het reistijdverlies voor het overige verkeer dat hinder ondervindt door de in- en uitvoegbewegingen van de touringcar
  • Busbanen gebruiken levert winst op wanneer de touringcar langs de file kan rijden. Alleen is er dan in de verkeerslichtenregelingen vrijwel geen ruimte om prioriteit aan het verkeer op de busbaan te geven, zonder sterke hinder voor het reguliere verkeer

Wijzer worden

Alex van Loon, adviseur wegverkeer en benutten bij Rijkswaterstaat: “Het is natuurlijk onze rol om het algemeen belang in de gaten te houden. In een proef zoals deze zien wij echter geen bezwaar, we kunnen er alleen maar wijzer van worden. Daarin vertrouwen we op het onpartijdige karakter van een adviesbureau zoals DTV Consultants. Op de meeste wegen die wij beheren zijn echter geen busbanen, de uitkomsten van het onderzoek zal voor ons dan ook niet direct van invloed zijn op ons wegbeheer. Regionale en lokale wegbeheerders zijn en blijven vrij om eigen beleid te voeren.”

Vervolg: simulatie andere richting

KNV heeft, op basis van de pilotresultaten, opdracht gegeven om ook omgekeerde rijrichting te simuleren. Hier ligt een langere aaneengesloten busbaan, wat mogelijk tot andere resultaten leidt. Cahn kijkt reikhalzend uit naar het rapport: “Op de andere rijrichting zijn geen verkeerslichten, dat zou het gemakkelijker moeten maken om gebruik van busbanen op touringcars toe te staan. Sterker nog: wij denken dat het helpt files te verminderen. Een van de uitgangspunten van de simulatie is dan ook dat één touringcar het equivalent vormt van 30 personenauto’s. Ik hoop en verwacht dat de simulatie onze mening kan staven.”

Advies en informatie
Eric Oostvogels

Eric Oostvogels

Adviseur Smart Mobility