Primeur iVRI’s buiten Talking Traffic voor gemeente Soest

Sinds begin maart draaien vier intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) in de gemeente Soest. Twee automaten zijn compleet vervangen, andere automaten zijn opgewaardeerd naar een iVRI (of worden binnenkort aangepast). Deze iVRI’s zijn uitgevoerd binnen de kaders van het partnership Talking Traffic. Bijzonder, want deze kruispunten stonden niet op de oorspronkelijke lijst van ruim 1200 kruispunten van Talking Traffic. Gemeente Soest heeft hiermee een primeur te pakken. DTV Consultants heeft namens de gemeente de realisatie van deze slimme verkeerslichten begeleid.

De gemeente Soest heeft nóg een primeur. In de regio Midden-Nederland zijn dit de eerste iVRI’s die op straat staan. Daardoor worden deze kruispunten in deze regio extra in de gaten gehouden. Alle ervaringen worden uitgewisseld met Provincie Utrecht.

Naast de procesbegeleiding heeft DTV Consultants in dit project ook gezorgd voor de:

iVRI’s aangesloten op verkeerscentrale

De iVRI’s zijn inmiddels via een glasvezelverbinding aangesloten op de regionale VRI-beheercentrale van de provincie Utrecht. Omdat iVRI’s nieuw zijn en te maken hebben met diverse koppelvlakken ging dit niet direct vlekkeloos. Er zijn veel partijen betrokken in het proces, dat maakt het soms ook een puzzel waar de oorzaak van een probleem ligt. Een ding staat vast: het IVERA-4 formulier vormt hierbij het belangrijkste document.

Leerervaringen delen en evalueren

Deze iVRI’s worden in de regio ook gebruikt om ervaringen op te doen en daarvan te kunnen leren bij vervolgprojecten. Om de hele keten te kunnen testen zijn de ITS-applicaties (het verkeersregelprogramma) uitgerust met de Talking Traffic-usecase Informeren (Tijd tot Groen) en geprogrammeerd in CCOL-9. Andere zaken waar binnen dit project ervaring mee wordt opgedaan is het realiseren van ITF-bestanden (waarin de topologie van het kruispunt staat beschreven) en het volgen van datastromen van en naar TLEX (het centrale punt voor geautomatiseerde uitwisseling van real-time data tussen iVRI’s en weggebruiker). De Roadside Information Service (RIS) is nog niet vrijgegeven, waardoor we nog even moeten wachten tot we dit kunnen testen. Marcel Kant, projectleider namens DTV Consultants: “In de komende maanden gaan we met de betrokken partijen de datastromen tussen verkeerslichten, voertuigen (en weggebruikers) en de tussenliggende technische schakels uitgebreid testen en evalueren. We verwachten hier veel van te kunnen leren. Het is mooi dat we als DTV Consultants samen met de gemeente Soest een van de voorlopers kunnen zijn in deze nieuwe ontwikkelingen.”

Verbetering van de doorstroming

Het realiseren van een iVRI met bijbehorende ITS-applicatie is voor de gemeente Soest niet het oorspronkelijke doel geweest van het vervangen van de verkeerslichten. Erik Landman, projectleider namens gemeente Soest: “We werken aan het verkeersplan Soest-Zuid om de bereikbaarheid en het openbaar vervoer te verbeteren. Bewoners vroegen ons om eest alles uit de verkeerslichten te halen wat er mogelijk is, voordat we extra asfalt aanleggen. Met een VISSIM-simulatiestudie bracht DTV Consultants in beeld dat we naar verwachting 30.000 uur vertraging per jaar kunnen voorkomen door de verkeerslichten aan te passen”. De verkeerslichten houden nu rekening met verkeer dat vanaf buurkruispunten nadert. Dat is complex, omdat er ook een spoorwegovergang tussen ligt. Om de pelotons aan voertuigen beter in beeld te krijgen zijn er extra detectoren en koppelkabels aangebracht op de relevante kruispunten. Landman kijkt positief terug op het traject: “Marcel Kant van DTV Consultants heeft ons met zijn vakkennis in het hele proces van idee tot uitvoering goed begeleid.”

Advies en informatie
Wilco Kooijman

Wilco Kooijman

Adviseur Smart Mobility