Politiemedewerkers leren adviseren over verkeersbesluiten

In opdracht van Politieacademie organiseert DTV Consultants samen met NOVI Verkeersacademie de opleiding Signaleren en Adviseren binnen verkeersinfrastructuur. Op woensdag 27 september was de eerste lesdag in het opleidingscentrum van de Politieacademie in Lelystad.

Signaleren en adviseren binnen verkeersinfrastructuur is een heel breed werkterrein dat door verschillende lagen van de politieorganisatie loopt. Het kan variëren van het ondersteunen van een wijkteam en het adviseren bij evenementen tot het overleggen met wethouders bij grote infrastructurele werken.

Politie moet adviseren over verkeersbesluiten

Wanneer de wegbeheerder nieuwe markering aanbrengt of verkeersborden plaatst, moet de politie adviseren of de nieuwe situatie te handhaven is. Deze adviesplicht is vastgelegd in het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Juridische en verkeerskundige kennis

In 20 lesdagen leren de politiemensen (zoals wijkagenten) hoe ze advies kunnen geven aan gemeentes of andere wegbeheerders.  Naast kennis over wet- en regelgeving hebben de politieagenten ook basiskennis over verkeerskunde nodig. Marjolein van de Nadort, Hans Godefrooij en Hanneke Welten van DTV Consultants verzorgen deze verkeerskundige input. NOVI Verkeersacademie levert andere docenten, zoals Henk Groeneveld (Improva) die op onderstaande foto lesgeeft over het juist toepassen van verkeersborden.

Henk Groeneveld geeft les over het juist toepassen van verkeersborden

Advies en informatie
Marjolein van de Nadort

Marjolein van de Nadort

Adviseur Capacity Building