Plan van aanpak mobiliteitsmanagement tijdens werkzaamheden aan de A4

In de periode 2023-2029 staan werkzaamheden gepland om de rijksweg A4 te onderhouden en te upgraden. Rijkwaterstaat (RWS) wil met smart mobility- en mobiliteitsmanagementmaatregelen de hinder voor het verkeer tijdens deze werken verkleinen. Daarom heeft RWS aan Bereikbaar Haaglanden en Rijnland (BH&R) opdracht gegeven om een plan van aanpak voor mobiliteitsmanagement te ontwikkelen. Met als uiteindelijk doel om door middel van mobiliteitsmanagement 5% reductie van het verkeer te realiseren. DTV Consultants heeft BH&R ondersteund bij het maken van dit plan van aanpak.

“Het uitwerken van een dergelijk plan van aanpak is een complexe klus,” vertelt Jan Breugem, teamleider en programmanager bij Bereikbaar Haaglanden Rijnland. “Mede vanwege de omvang van de opdracht hebben we besloten externe expertise bij te schakelen om de invulling van het plan en het proces om daar te komen te trekken.”

Plan van aanpak mobiliteitsmanagement tijdens werkzaamheden aan de A4

Analyse herkomst en bestemmingen verkeer op A4

Als eerste stap is een grondige analyse gedaan van de herkomst en bestemming van het verkeer op de A4. DTV Consultants heeft hiervoor een selected links analysemethode ontwikkeld. Breugem: “De dataspecialisten van DTV Consultants hebben dit uitgewerkt en vervolgens gevisualiseerd in een GIS-applicatie. Met de uitkomsten van deze analyse hebben we kunnen inschatten welke bedrijventerreinen, publiekstrekkers en individuele bedrijven de grootste verkeersimpact op de A4 veroorzaken. En waar we de aanpak dus op moeten focussen.”

Plan van aanpak mobiliteitsmanagement tijdens werkzaamheden aan de A4

Community management, communicatie en mobiliteitsmaatregelen

Samen met het team mobiliteitsmakelaars en experts van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is de aanpak vervolgens stapsgewijs uitgewerkt. Breugem: “Er is in kaart gebracht welke netwerken en community’s van bedrijven we kunnen inschakelen. Uiteraard gebruiken we de lopende Ways2go campagne als kapstok voor communicatie-acties. En we zetten zowel bestaande als nieuwe acties en maatregelen in om in eerste instantie vooral werknemers te verleiden niet in de spits te reizen, of te kiezen voor alternatieve vervoerswijzen.” De huidige Covid-situatie laat zien dat reductie haalbaar is, de vraag is hoe de gedragsverandering vast te houden.

Zes fases

De geplande werkzaamheden aan de A4 worden in een tijdbestek van ruim zes jaar uitgevoerd. “Het is niet realistisch om nu al exact te plannen wat we bijvoorbeeld in 2029 gaan doen,” aldus Breugem. “Er is daarom gekozen het plan op te knippen in zes fases, met verschillende schaal- en detailniveaus. Deze fases zijn naast tijd- ook gebiedsgericht opgesteld, zodat de aanpak als het ware meebeweegt met de werken aan de A4.”

Gedegen product

Ruim een dozijn deskundigen heeft meegewerkt aan het samenstellen van het plan van aanpak, waarvan de koers tijdens de ontwikkeling vanzelfsprekend afgestemd werd met opdrachtgever RWS. “In een groepsproces met zoveel betrokkenen is het een uitdaging om enerzijds bij iedereen de juiste expertise op te halen en tegelijkertijd koersvast te blijven,” vertelt Breugem. “En er is stevige regie nodig op de voortgang, waarbij het cruciaal is dat de er de verantwoordelijke personen in het project en in de reguliere organisatie elkaar goed begrijpen en hecht samenwerken. Mede hierdoor heeft het gecombineerde team een gedegen product opgeleverd.”

Advies en informatie
Willem Buijs

Willem Buijs

Directeur
Harmen Krusemeijer

Harmen Krusemeijer

Adviseur Gedrag