Participatietraject zorgt voor draagvlak herinrichting in gemeente Vught

Gemeente Vught wil groot onderhoud plegen aan het Pepereind, dat aan de rand van de bebouwde kom van Cromvoirt ligt. Omwonenden maken zich zorgen over de verkeersveiligheid van de straat, terwijl ondernemers uit de buurt ook belang hechten aan de bereikbaarheid van hun bedrijf. DTV Consultants is daarom gevraagd alle belanghebbenden te betrekken bij een participatietraject, wat een breed gedragen ontwerp voor de herinrichting moet opleveren.

Het grootste gedeelte van het geplande onderhoudsproject ligt buiten de bebouwde kom van Cromvoirt en heeft een maximumsnelheid van 60km/uur. In de voorbereiding op dit project hebben de werkgroep Veilig Verkeer Cromvoirt en bewoners bij de gemeente gepleit voor het verplaatsen van de komgrens richting het oosten, om zo de verkeersveiligheid te vergroten.

Nieuwe grens bebouwde kom

De verkeerskundigen van DTV Consultants hebben de ruimtelijke, juridische en verkeerskundige aspecten van het verplaatsen van de komgrens onderzocht. Voor deze situatie bleek het haalbaar om het werkgebied in zijn geheel tot de bebouwde kom te rekenen. Hierdoor kan de maximum snelheid worden beperkt tot 30 km/uur. En dit vergoot de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Digitale participatie

Vanwege de coronapandemie zijn de werksessies met omwonenden digitaal uitgevoerd. De relevante ondernemers zijn telefonisch en digitaal geconsulteerd. Deze bedrijven werken met zware voertuigen, wat bepaalde eisen stelt aan de ontsluiting over de weg en tegelijkertijd verkeersveiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Na inventarisatie en prioritering van de belangrijkste eisen en wensen heeft een ontwerpbureau van drie varianten een eerste versie uitgewerkt. In een tweede sessie hebben de belanghebbenden samen met de verkeerskundige begeleiders van DTV Consultants de ontwerpen doorgenomen en een voorkeursvariant vastgesteld.

Belanghebbenden serieus nemen

Mark du Maine, wethouder Verkeer in de gemeente Vught is tevreden met het resultaat. “De opzet en uitvoering van het participatietraject hebben belanghebbenden laten ervaren dat we hen serieus nemen. Dat vinden we belangrijk. En de mensen van DTV Consultants hebben hier goed invulling aan gegeven. Er ligt nu een voorkeursontwerp, dat we alleen nog moeten toetsen op technische en financiële haalbaarheid.”

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur