Participatie(processen) ook mogelijk tijdens de coronacrisis

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, zorgt er in ons vakgebied ook voor dat in veel gemeentes participatietrajecten (deels) zijn stil gelegd. Jammer, want juist nu is er vaak gelegenheid om verkeerskundige plannen en ontwerpen uit te werken. Ook zonder fysieke samenkomst is het nog mogelijk om belanghebbenden te betrekken. En kunt u besluitvorming tóch verder laten gaan.

Voor onderwerpen waarbij een overheid meer dan een beperkte groep  belanghebbenden wil consulteren is een digitale verkeersenquête een geschikt middel. Mappinion van DTV Consultants is een voorbeeld van een geschikt instrument om nog steeds contact met belanghebbenden te houden:

  • Betrokkenen geven op een kaart aan waar zij knelpunten ervaren (of in de toekomst verwachten). Deze geografische laag is niet beschikbaar in standaard enquêtetools.
  • Ook kunnen ze suggesties doen ter verbetering.
  • Naast locatie gebonden vragen kunnen ook alle andere type enquêtevragen worden gesteld.
  • De enquête werkt in de browser, dus op vrijwel elk type computer, smartphone of tablet.

Verkeersthema’s die u kunt meten zijn bijvoorbeeld: verkeersonveiligheid, bereikbaarheid, fietsroutes en stallingen, parkeren, openbaar vervoer en toegankelijkheid, voetgangers/minder validen en leefbaarheid en milieu.  Als verkeerskundig adviesbureau houden wij ons natuurlijk vooral met deze onderwerpen bezig. Ook andersoortige thema’s zoals inspraak op nieuwbouwplannen of andere vergunningen kunt u met deze aanpak onderzoeken.

Een voorbeeld van hoe burgers hun mening kunnen geven:

Gemakkelijk communiceren richting belanghebbenden

De enquêteresultaten van Mappinion krijgt u in de vorm van geclusterde prikkers op een kaart, grafieken en tabellen. Dit maakt het makkelijk om de uitkomsten van het onderzoek weer terug te communiceren naar de burger.

Besluitvorming voorzetten

DTV Consultants helpt u de juiste vragen te formuleren en de enquêtes in te regelen. Zodat u met de input die u via Mappinion ophaalt besluitvormingsprocessen voor projecten en maatregelen kunt voortzetten.

Gratis live demo

Wilt u zien hoe Mappinion werkt en welke voordelen dat voor uw organisatie heeft? Wij geven u graag een live online demo. Dit kan via alle bekende tools (Teams, Skype, Zoom etc.) Neem hiervoor contact op met Carl Stolz.

Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development