Oversteekwijzer helpt bij bepalen van gewenste oversteekvoorziening voor voetgangers

Voetgangers zijn een kwetsbare groep in het verkeer. In 2016 waren in Nederland onder voetgangers 51 verkeersdoden te betreuren. Een veelvoud hiervan raakt jaarlijks ernstig gewond. Het meeste risico lopen voetgangers tijdens het oversteken. Om wegbeheerders te helpen bij het maken van weloverwogen keuzes ten aanzien van het soort oversteekvoorziening voor voetgangers, heeft CROW een nieuw instrumentarium ontwikkeld: de Oversteekwijzer. DTV Consultants heeft hiervoor de input geleverd.

De Oversteekwijzer is een eenvoudige webtool die wegbeheerders, aan de hand van een aantal eenvoudige stappen, helpt om het juiste type oversteekvoorziening te selecteren. De zes te onderscheiden typen zijn:

 • Ongelijkvloerse oversteek​
 • Verkeerslicht of Geregelde oversteekplaats (GOP) ​
 • Voorrang: Zebrapad​
 • Geen voorrang: Oversteekvoorziening, maar geen zebrapad​
 • Geen voorziening: Oversteken mogelijk zonder voorziening​
 • Ongewenst: Oversteken niet mogelijk (ontmoedigen)​

De belangrijkste aspecten die de keuze voor een bepaald type oversteekvoorziening bepalen, zijn:

 • Wegvak of kruispunt​
 • Afstand tot kruispunt (indien wegvak)​
 • Maximumsnelheid gemotoriseerd verkeer​
 • Intensiteit gemotoriseerd verkeer​
 • Intensiteit voetgangers, inclusief kwetsbare doelgroepen ​
 • Aanwezigheid en voorrang van parallelle fietsoversteek​
 • Mogelijkheid tot realisatie conform richtlijnen​

De Oversteekwijzer is tot stand gekomen in samenwerking met een projectgroep, waarin verschillende wegbeheerders zitting hadden. Frans Heijnis, projectmanager bij CROW, vertelt: “We vinden het altijd heel belangrijk dat onze klanten ook echt iets kunnen met de producten die we ontwikkelen. Daarom hebben we DTV Consultants gevraagd om ook heel goed te luisteren naar de wens van de verschillende wegbeheerders.” Heijnis is blij dat dat is gelukt: “We hebben in de tool een belangrijke plek ingeruimd voor het intensiteitscriterium om wel of geen voetgangersoversteekplaats toe te passen. Wegbeheerders geven aan dat dit hen veel gaat helpen.”

De webtool komt op 4 april beschikbaar in de digitale CROW-kennismodule Wegontwerp Bibeko met ASVV. Heijnis: “Op die manier kunnen gebruikers laagdrempelig van de verzamelde kennis gebruik maken. Bovendien kunnen we direct doorverwijzen naar de CROW-richtlijnen voor de inrichting van de oversteekvoorzieningen.”

Foto gemaakt door ‘FaceMePLS’, gebruikt onder Creative Commons licentie.
Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur